Sökning: "rit"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet rit.

 1. 1. Med tre röster och tusende bilder. Om den samiska trumman

  Författare :Rolf Uno Algot Christoffersson; Håkan Rydving; Mattias Gardell; Risto Pulkinen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; church and state; drum; ecology of religion; freedom of religion; indigenous religious traditions; magic; religious encounter; rituals; Sami; shaman; world music; Kyrka stat; trumma; religionsekologi; religionsfrihet; ursprungsreligion; magi; religiös konflikt; rit; Same samisk; shaman; musik; History of religion; Religionshistoria; History Of Religions; religionshistoria;

  Sammanfattning : The ceremonial drum, with its drumhead filled with pictures and tightened over an oval or oviformed wooden frame or bowl, was the most important tool of the noaidi, the Sami shaman. By outsiders however, were they missionaries during the 17th century or researchers during 20th, the Sami drum has often been demonised as ‘devilish’ or belitted as ‘primitive’, and labelled ‘troll-drum’. LÄS MER

 2. 2. När jag gifter mig ska jag göra det på riktigt : Berättelser om barn, brudar och bröllop

  Författare :Karin Jarnkvist; Jørgen Straarup; Åsa Andersson; Karin Salomonsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; wedding; marriage; gender; class; story; church; civil; religion; tradition; norms; relationships; rites; family; bröllop; äktenskap; giftermål; genus; klass; berättelse; kyrka; borgerlig; religion; tradition; normer; relationer; riter; familj; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; sociology of religion; religionssociologi; Bröllop; vigsel; rit; brudpar; barn;

  Sammanfattning : Under 2000-talet har antalet vigslar stadigt ökat i Sverige. I den här studien berättar unga män och kvinnor i åtta heterosexuella par om sina bröllop, från det att beslutet om giftermål togs och tills bröllopsdagen är över. Hälften av paren gifter sig borgerligt och övriga enligt Svenska kyrkans vigselordning. LÄS MER

 3. 3. Alpha-radioimmunotherapy with At-211: Evaluations and imaging on normal tissues and tumors

  Författare :Tom Bäck; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :radioimmunotherapy; astatine; RBE; renal function; GFR; imaging; targeted radiotherapy; alpha-RIT;

  Sammanfattning : Alpha-radioimmunotherapy (alpha-RIT) is an internal conformal radiotherapy at the cellular level using alpha-particle emitting radionuclides. Alpha-particles have a very short range in tissues (... LÄS MER

 4. 4. Radioimmunotherapy in an Immunocompetent Tumor Model utilizing a 177Lu-mAb

  Författare :Erika Elgström; Tumörmikromiljö; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Radioimmunotherapy (RIT) is a therapeutic strategy in which radionuclides are conjugated to monoclonal antibodies that bind to tumor-associated antigens in the tumor, so that the decay of the radionuclide takes place inside the tumor. The aim of the research presented in this thesis was to investigate the effects of RIT (utilizing the radioconjugated antibody 177Lu-BR96) on an inoculated tumor and the development of metastases. LÄS MER

 5. 5. Development of targeted alpha therapy with Bi-213 and At-211 for the treatment of disseminated cancer

  Författare :Anna Gustafsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; alpha particles; astatine; bismuth; MX35; ovarian cancer; polylysine; pretargeted radioimmunotherapy; radioimmunotherapy;

  Sammanfattning : Radioimmunotherapy (RIT) is a type of targeted cancer therapy. The concept behind RIT is to deliver cytotoxic ionizing radiation to tumor cells by attaching radionuclides to tumor-specific antibodies. LÄS MER