Sökning: "riskmodellering"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet riskmodellering.

  1. 1. Chlorine Cycling in Terrestrial Environments

    Författare :Malin Montelius; David Bastviken; Teresia Svensson; Katarina Abrahamsson; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; NATURAL SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; Chloride; organic chlorine; chlorination; dechlorination; 36Cl; risk assessment modelling; Klorid; organiskt klor; klorering; deklorering; klor-36; riskmodellering;

    Sammanfattning : Chlorinated organic compounds (Clorg) are produced naturally in soil. Formation and degradation of Clorg affect the chlorine (Cl) cycling in terrestrial environments and chlorine can be retained or released from soil. LÄS MER