Sökning: "risk and resistance factors"

Visar resultat 1 - 5 av 263 avhandlingar innehållade orden risk and resistance factors.

 1. 1. Insulin Resistance Causes, biomarkers and consequences

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christoph Nowak; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; insulin resistance; diabetes; insulin secretion; cardiovascular; mendelian randomization; proteomics; metabolomics; genomics; molecular epidemiology; complex disease; risk prediction; coronary heart disease; stroke; hyperglycemia;

  Sammanfattning : The worldwide increasing number of persons affected by largely preventable diseases like diabetes demands better prevention and treatment. Insulin is required for effective utilisation of circulating nutrients. LÄS MER

 2. 2. Slip and fall risk on ice and snow : : identification, evaluation and prevention

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Chuansi Gao; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö; Winter sport; Gait; Dynamic balance; EMG; Experience; Usability; Coefficient of friction; Footwear; Systems model; Ergonomics; Safety; Accident; Risk; Ice and snow; Slip and fall;

  Sammanfattning : Slip and fall accidents and associated injuries on ice and snow are prevalent among outdoor workers and the general public in winter in many regions of the world. To understand and tackle this multi-factorial problem, a multidisciplinary approach was used to identify and evaluate slip and fall risks, and to propose recommendations for prevention of slips and falls on icy and snowy surfaces. LÄS MER

 3. 3. Metabolic factors and cancer risk prospective studies on prostate cancer, colorectal cancer, and cancer overall

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap

  Författare :Tanja Stocks; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Surgery Surgical research Urology and andrology; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Urologi och andrologi; Epidemiology; epidemiologi;

  Sammanfattning : Background: A large number of prospective studies have shown that overweight and diabetes are related to an increased risk of many cancers, including colorectal cancer. In contrast, diabetes has been related to a decreased risk of prostate cancer, and overweight has been related to an increased risk of fatal, but not of incident, prostate cancer. LÄS MER

 4. 4. Genetic and immunological risk factors of gestational diabetes mellitus

  Detta är en avhandling från Lund University Department of Clinical Sciences Diabetes and Endocrinology Malmö University Hospital

  Författare :Nael Shaat; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; GDM; Association; genetics; gestational diabetes mellitus metabolic syndrome; MODY; type 1 diabetes; risk factors; type 2 diabetes; Endocrinology; diabetology; secreting systems; autoimmunity; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Graviditetsdiabetes (GDM) definieras som nedsatt glukostolerans av varierande svårighets¬grad som upptäcks under graviditet och som oftast försvinner efter förlossning. GDM innebär ökad risk för såväl moder som barn. LÄS MER

 5. 5. Diabetes Mellitus and Cardiovascular Risk epidemiology, etiology and intervention

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Aslak Rautio; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Diabetes; Cardiovascular risk; epidemiology; myocardial infarction; stroke; fibrinolysis; insulin treatment; Diabetes; kardiovaskulär risk; epidemilogi; hjärtinfarkt; stroke; fibrinolys; insulinbehandling; cardiovascular disease; hjärt- och kärlforskning;

  Sammanfattning : Background: The Framingham Study from 1988 showed a heavy impact of diabetes mellitus (DM) on the risk and prognosis of cardiovascular disease (CVD). Several other studies have confirmed that DM is an independent risk factor for coronary heart disease (CHD) and that patients with DM have a poor prognosis. LÄS MER