Sökning: "ringblom"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet ringblom.

 1. 1. Worth weighting for : studies on benchmark dose analysis in relation to animal ethics in toxicity testing

  Författare :Joakim Ringblom; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A purpose of chemical health risk assessment is to characterize the nature and size of the health risk associated with exposure to chemicals, including identification of a dose below which toxic effects are not expected or negligible. This is usually based on analysis of dose- response data from toxicity studies on animals. LÄS MER

 2. 2. Utmanad ordning? En studie av kön och jämställdhetsarbete i den svenska gruvindustrins arbetsorganisationer

  Författare :Lisa Ringblom; Lena Abrahamsson; Ylva Fältholm; Kristina Johansson; Annika Vänje; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; kön; jämställdhet; jämställdhetsarbete; organisation; industriorganisation; arbete; industriarbete; gruvarbete; teknik; intersektionalitet; humor; jargong; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : Män, maskulin symbolik och hårt manuellt arbete har länge präglat gruvan som arbetsplats. Samtidigt som detta fortfarande existerar, är idag allt fler gruvarbetare kvinnor, jämställdhetsarbete beskrivs som prioriterat samt att ny teknik och nya arbetssätt implementeras. LÄS MER

 3. 3. The Acquisition of Russian in a Language Contact Situation : A Case Study of a Bilingual Child in Sweden

  Författare :Natalia Ringblom; Milan Bily; Stella Ceytlin; Maria Voeikova; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Language acquisition; childhood bilingualism; bilingual first language acquisition; language contact; language separation; input; dominance; mother tongue; Russian; Swedish; weaker language; Sweden; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This case study investigates the acquisition of Russian in a language contact situation. It examines a simultaneous Swedish-Russian bilingual child born and raised in Sweden. Qualitative analysis is provided from age 1;4 to 8;5 focusing especially on the earliest stages (before the end of the critical period at 4;5). LÄS MER