Sökning: "riksdagen historia"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden riksdagen historia.

 1. 1. Resfeber Berättelser från semesterns barndom 1938−1959

  Författare :Aurora Lewén; Mats Morell; Ann-Catrin Östman; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; vacation history; vacation memories; holiday consumption; history of travel and tourism; history of the holiday; views on nature; views on social relations; views on family; views on relaxation and rest; motives for legislation; advertising vacation; semesterhistoria; semesterminnen; semesterfrågelista; semesterkonsumtion; turismhistoria; resehistoria; semesterresa; naturuppfattning; syn på sociala relationer; syn på familjen; syn på vila; motiv till semesterlagstiftning; semesterreklam; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The dissertation provides an in-depth analysis of Swedes’ perceptions about vacations during the period of 1938 to 1959. The aim is to contribute to a more thorough understanding of vacation-related consumption, which in Sweden was of growing economic importance from the 1930s and onwards. LÄS MER

 2. 2. De ofrälse och makten En institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660-1682

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Joakim Scherp; Pär Frohnert; Klas Åmark; Henrik Ågren; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Commoner Estates; Riksdag; 17th century; Priests; Burghers. Peasants; power. constitutionalism; patriarchal. institutions. organizations; historia; History;

  Sammanfattning : In this thesis the constitutional policies of the three Commoner Estates (Priests, Burghers and Peasants) of the Swedish Riksdag between the years 1660 and 1682 is examined. While many previous historians have focused on the power-struggle between the Crown and the nobility, the Commoner Estates have been presumed to be staunch supporters of absolutism. LÄS MER

 3. 3. Biskop Olof Wallquists politiska verksamhet till och med riksdagen 1789

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tage Linder; [1960]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Om riksdagen i Upsala 1675. Akademisk afhandling, som ... under inseende af Mag. Fredrik Ferdinand Carlson ... för philosophiska graden författad och utgifven af Fredrik Edward Fåhræus af Stockholms nation ... framställes å den mindre Gustavianska lärosalen den 30 maj 1851

  Detta är en avhandling från Stockholm, tryckt hos Joh. Beckman, 1851

  Författare :Fredrik Ferdinand Carlson; Fredrik Edward Fåhræus; Fredrik Ferdinand Carlson; [1851]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Bidrag till historien om riksdagen år 1682. Akademisk afhandling, som ... under inseende af mag. Wilhelm Eric Svedelius ... för philosophiska graden författad och utgifven af Carl Leonard Runbom af Stockholms nation, till offentlig granskning framställes å gustavianska lärosalen den 3 juni 1854

  Detta är en avhandling från Stockholm, Tryckt hos J. W. Lundberg, 1854

  Författare :Wilhelm Erik Svedelius; Carl Leonard Runbom; Wilhelm Erik Svedelius; [1854]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER