Sökning: "right heart catheterization"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden right heart catheterization.

 1. 1. Three-dimensional assessment of cardiac function; When right is wrong

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Physiology, Lund University

  Författare :Ellen Ostenfeld; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Key words Three-dimensional echocardiography; cardiac magnetic resonance imaging; cardiac function; volumes; atria; ventricles; pulmonary hypertension; right heart catheterization; right ventricular pressure load.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bedömning av höger sida av hjärtat är viktig hos patienter med hjärtsjukdom; i synnerhet hos patienter med förhöjt tryck i lungkretsloppet. Sänkt högerkammarfunktion och förhöjt tryck i höger förmak har visats vara prognostiskt dåligt. LÄS MER

 2. 2. Functional and morphological MR studies in congenital cardiovascular malformations

  Detta är en avhandling från Catarina Holmqvist, Department of Radiology, University hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Catarina Holmqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medicinsk instrumentering; tomografi; radiologi; Klinisk fysiologi; Contrast-enhanced MR angiography.; Coarctation; Intra-cardiac shunts; Conduits; Tetralogy of Fallot; Function; Flow; MR velocity mapping; Infants; Children; Magnetic Resonance Imaging; Angiocardiography; Heart; Congenital heart defects; medical instrumentation; tomography; radiology; Clinical physics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Medfödda hjärtfel (congenital heart defects,CHD) förekommer hos nästan 1 % av alla födda barn. En del lindriga hjärtfel spontanläker, men de flesta hjärtfel måste opereras i läkande eller lindrande syfte. Stora kirurgiska framsteg har gjorts på senare år. LÄS MER

 3. 3. Vardenafil and methylarginines in pulmonary hypertension

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anna Sandqvist; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vardenafil; pulmonary hypertension; pharmacokinetics; haemodynamics; right heart catheterization; adenosine; dimethylarginines; phosphodiesterase type 5 inhibitors; endothelin receptor antagonists; klinisk farmakologi; Clinical Pharmacology;

  Sammanfattning : Background: Pulmonary hypertension (PH) is a rare condition characterized by endothelial dysfunction and vascular remodelling, leading to increased pulmonary vascular resistance (PVR) and right ventricular heart failure. Endothelial dysfunction is associated with an imbalance between vasoconstrictor compounds, such as endothelin and thromboxane A2, and vasodilator compounds, such as prostacyclin and nitric oxide (NO). LÄS MER

 4. 4. Splanchnic circulation in cardiac surgery

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Författare :Michael Gårdebäck; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cardiopulmonary bypass dopamine dopexamine echocardiography ethanol; heart surgery indocyanine green intramucosal pHi splanchnic circulationMichael Gårdebäck; 1996;

  Sammanfattning : The studies addressed different techniques of monitoring hepatic and splanchnic blood flow(SBF) during open heart surgery. Calculations of gastric mucosal pH (pHi) using tonometrywas performed in 72 patients, and the effect of dopaminergic stimulation on pH1 was studiedin 33 patients. LÄS MER

 5. 5. Studies on Incretins and Cardiovascular Function

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset

  Författare :David Nathanson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background Type 2 diabetes (T2DM) is a strong risk factor for coronary heart disease (CHD). A great many diabetic subjects suffer from congestive heart failure (CHF), a condition with a high concomitant mortality. So far, attempts aimed at reducing macrovascular complications in T2DM have been essentially futile. LÄS MER