Sökning: "rhetoric democracy"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden rhetoric democracy.

 1. 1. Demokrati bortom politiken : En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939

  Författare :Anna Friberg; Svenbjörn Kilander; Jonas Harvard; Henrik Björck; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; collective singulars; composite concepts; conceptual history; cultural democracy; democracy; economic democracy; historical time; history; industrial democracy; ineliminable features; Interwar years; labor history; labor movement; Michael Freeden; political democracy; political history; political parties; Reinhart Koselleck; Social Democracy; Swedish history; temporalization of concepts; arbetarhistoria; arbetarrörelsen; begreppshistoria; demokrati; ekonomisk demokrati; historia; historisk tid; kollektivsingular; kulturell demokrati; mellankrigstiden; Michael Freeden; nyckelkomponenter; politisk demokrati; politiska partier; Reinhart Koselleck; sammansatta begrepp; social demokrati; socialdemokrati; svensk historia; temporalisering; collective singulars; composite concepts; conceptual history; cultural democracy; democracy; economic democracy; historical time; history; industrial democracy; ineliminable features; Interwar years; labor history; labor movement; Michael Freeden; political democracy; political history; political parties; Reinhart Koselleck; Social Democracy; Swedish history; temporalization of concepts; arbetarhistoria; arbetarrörelsen; begreppshistoria; demokrati; ekonomisk demokrati; historia; historisk tid; kollektivsingular; kulturell demokrati; mellankrigstiden; Michael Freeden; nyckelkomponenter; politisk demokrati; politiska partier; Reinhart Koselleck; sammansatta begrepp; social demokrati; socialdemokrati; svensk historia; temporalisering;

  Sammanfattning : This dissertation analyzes the concept of democracy as it was used in the official rhetoric of the Swedish SocialDemocratic Party (SAP ) between 1919 and 1939. Theoretically, the dissertation relies on German Begriffsgeschichte, as put forward by Reinhart Koselleck, and Michael Freeden’s theory of ideologies. LÄS MER

 2. 2. Hållbar dialog? : Retorik i möten om svensk kärnavfallshantering

  Författare :Helena Hansson-Nylund; Brigitte Mral; Orla Vigsø; Mats Landqvist; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; rhetoric; dialogue; democracy; Habermas; risk communication; hearings; nuclear waste management; Retorik; Rhetoric;

  Sammanfattning : Rhetorical choices and strategies are central to democratic decision-making, especially regarding decisions on matters that are open for argumentation depending on perspective. The thesis considers public meetings on Swedish nuclear waste management as an example of rhetorical argumentation, specifically in relation to the project of finding a place for final deposition of the high-level spent nuclear fuel – with local geological investigation as a critical part of that project. LÄS MER

 3. 3. Sverigedemokraternas budskap 2005-2010 : en retorisk studie av ett annorlunda parti

  Författare :Simon Oja; Brigitte Mral; Anders Sigrell; Otto Fischer; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; Sweden Democrats; rhetoric; argumentation; visual rhetoric; politics; debate; Toulmin; ideology; Retorik; Rhetoric;

  Sammanfattning : This thesis originates from an interest in the relationship between rhetoric and democracy and how a society deals with controversial ideas. In Swedish politics, the Sweden Democrats is an exemplification of this. LÄS MER

 4. 4. Den argumenterande Olof Palme : en argumentationsanalys av strukturer och strukturbrott i Olof Palmes inlägg i valdebatten mot Thorbjörn Fälldin i Scandinavium, Göteborg, 1976

  Författare :Patrik Wikström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Olof Palme; argumentation; argumentation analysis; rhetoric; rhetorical situation; Toulmin´s argumentative model; fallacy; informal logic; pragma-dialectic; critical discussion; debate; Thorbjörn Fälldin; social democracy; election; Palme; Olof; 1927-1986; Fälldin; Thorbjörn; 1926-; Politiska debatter; Sverige; 1970-talet; Politiskt språk; Retorik; Rhetoric; Retorik; Retorik; Rhetoric;

  Sammanfattning : The topic of the present dissertation is argumentation in the late statesman Olof Palme (1927-1986). One may reasonably think that the fascination for Palme is mainly due to his way of expressing his policy, and therefore also to his argumentation strategy. The theoretical background consists of Lloyd F. LÄS MER

 5. 5. Klassrummet som muntlig arena : att bygga och etablera ethos

  Författare :Cecilia Olsson Jers; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ethos; retorik; demokrati; kommunikativ kompetens; trovärdighet; argumentation; respons; rhetoric; democracy; communicative competence; credibility; argumentation; feedback; muntlig framställning;

  Sammanfattning : Ett grundantagande för avhandlingen Klassrummet som muntlig arena. Att bygga och etablera ethos är att en människa som med trovärdighet vill kunna verka som en demokratisk medborgare i olika kommunikationssituationer måste besitta kommunikativ kompetens. Följaktligen hänger demokrati och kommunikativ kompetens tätt samman. LÄS MER