Sökning: "revision svensk konkurrensrätt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden revision svensk konkurrensrätt.

  1. 1. Sverige - EEC och konkurrensen: aspekter på Sveriges frihandelsavtal med EEC med särskild tonvikt på avtalets konkurrensregler

    Författare :Hans Henrik Lidgard; Juridiska institutionen; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; civilrätt: konkurrensrätt; private law: competition law; immaterialrätt; frihandelsavtal Sverige - EEC; införlivande; direkt effekt; revision svensk konkurrensrätt;

    Sammanfattning : Sveriges frihandelsavtal med EEC. En genomgång av avtalens mål medel och administration. Hur ska bestämmelserna tolkas mot bakgrund av bl.a. LÄS MER