Sökning: "retorisk analys"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden retorisk analys.

 1. 1. Varför säger Herren så? Profeterna, kontexterna, retoriken. En jämförelse mellan Amos och Malaki

  Detta är en avhandling från Stig Fred, Smålandsgatan 18, SE-252 76 Helsingborg

  Författare :Stig Fred; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bible; context; attitude.; Prophecy; messenger formula; rhetoric; rhetorical strategy; rhetorical analysis; Bibelvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Profeterna legitimerar i regel sitt budskap genom att inleda med den s k budbärarformeln: Så säger Herren. Därmed menar de att Herren talar genom dem. De utgör endast hand stämma. De budskap, som framförs under de knappt 400 år som Gamla testamentets skriftprofeter verkar, är emellertid oerhört mångformiga. LÄS MER

 2. 2. Textanalys av VD-brev - med fokus på ansvar och öppenhet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  Författare :Kristina Jonäll; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Denna studie prövar två textanalysmetoders lämplighet avseende undersökningar om hur övertygande texter i VD-brev är. VD-brev är den del av årsredovisningen läsare ägnar störst intresse och som många forskare klassar som ett av de viktigaste beslutsunderlagen för investerare. Motiven till undersökningen är av två slag. LÄS MER