Sökning: "retinal development"

Visar resultat 1 - 5 av 66 avhandlingar innehållade orden retinal development.

 1. 1. Retinal Transplants: Growth Differentiation Integration Organization and Survival

  Detta är en avhandling från Department of Ophthalmology, Lund University

  Författare :Rajesh Kumar Sharma; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; retinal degeneration; Retinal transplants; retinal development; treatment; connections; proliferation; survival; Ophtalmology; Oftalmologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Gruppen ärftliga degenerativa näthinnesjukdomar är en viktig orsak till blindhet världen över. Man har uppskattat frekvensen till 1 på 3 - 4000 vilket motsvarar omkring 1½ miljoner människor i världen som helhet. LÄS MER

 2. 2. Experimental porcine models of retinal ischemia

  Detta är en avhandling från Ophthalmology (Lund), Lund University

  Författare :Håkan Morén; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; retinal ischemia; animal model; multifocal electroretinography; intraarterial coiling; retinal vasculature;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Näthinnan (retina) ligger längst bak i ögat och fungerar som filmen i en kamera. Stavar och tappar registrerar ljus och signalen går via nerver till syncentra i hjärnan. Blodkärl löper genom näthinnan och förser cellerna med syre och näring samt transporterar bort slaggprodukter. Kärlsjukdomar, som t. LÄS MER

 3. 3. Stem cell function and organ development analysis of Lhx2 function in hematopoietic stem cells and eye development

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

  Författare :Lina Dahl; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lhx2; hematopoietic system; hematopoietic stem cell; progenitor; embryonic stem cell; embryoid body; eye development; forebrain; eye field transcription factor; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Molecular medicine genetics and pathology ; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Molekylär medicin genetik och patologi ; molekylär medicin genetik och patologi ; Molecular Medicine;

  Sammanfattning : When a multicellular organism suffers damages to tissues/organs it heals itself by either substituting the lost cellular matrix by scar formation or by regenerating the lost tissue. Regeneration likely occurs by a recapitulation of the developmental process that formed the organ. LÄS MER

 4. 4. Development of photoreceptor organs in teleosts, Molecular and immunocytochemical studies

  Detta är en avhandling från Department of Zoology, Lund University

  Författare :Johan Forsell; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fish; opsin; extraretinal; retina; Development; pineal organ; Zoology; Zoologi;

  Sammanfattning : Many vertebrate animals are known to have multiple sites for photoreception that are not involved in vision. Extraretinal photoreception is indicated to play a crucial role in early development, physiology and behavior, as well as in later biological processes. LÄS MER

 5. 5. Retinal morphology and function in prematurely-born children at school age

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanna Åkerblom; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Retinopathy of prematurity; Prematurity; Retinal development; OCT; Fullfield ERG; Multifocal ERG; Ophtalmology; Oftalmiatrik;

  Sammanfattning : Preterm birth may lead to complications during the neonatal period that can cause visual dysfunctions. Retinopathy of prematurity (ROP) and neurological complications are well known reasons for visual dysfunctions, but preterm children with no or only mild ROP and no evident neurological problems may also be affected visually when they grow up. LÄS MER