Sökning: "restenosis"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade ordet restenosis.

 1. 1. Clinical And Experimental Studies of Contact Allergy to Stent Metals - with focus on gold

  Detta är en avhandling från Department of Occupational and Environmental Dermatolog, Deparment of Dermatology, Malmö University Hospital

  Författare :Susanne Ekqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; B-Au; patch testing; restenosis; contact allergy; Dermatology; metals; gold; stent; B-Ni; nickel;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I det här arbetet studerades kontaktallergi för metaller som finns i olika stentar. Patienterna som ingick i studien hade blivit stentade med olika typer av stentar. En av stentarna var gjord av rostfritt stål (nickelstent) och den andra var förgylld (guldstent). LÄS MER

 2. 2. Experimental studies on thrombin inhibition in acute- and chronic models of vessel wall injury

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Fredrik Scherstén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; animal model; antithrombin; fibrinogen; histomorphology; melagatran; percutaneous coronary intervention; platelets; restenosis; stent; thrombin inhibition; thrombosis;

  Sammanfattning : Background: The number of percutaneous coronary interventions (PCI) performed worldwide has increased dramatically during the last decade. Complication rates have decreased over time, however the restenosis phenomenon remains an unsolved issue. Thrombin is the key regulator in the pro-coagulant state following PCI. LÄS MER

 3. 3. Fibromodulin and Dystrophin in Atherosclerosis: Novel roles for extracellular matrix in plaque development

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Annelie Shami; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Atherosclerosis; fibromodulin; dystrophin; carotid artery; lipid accumulation; restenosis; plaque;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fibromodulin och dystrofin i ateroskleros; en populärvetenskaplig sammanfattning VAD ÄR ATEROSKLEROS? Ateroskleros – det man tidigare kallade för åderförkalkning – är grundorsaken till hjärtinfarkt, stroke och kärlkramp. Ett aterosklerosplack är en förträngning i ett blodkärl, ofta vid en förgrening där blodflödet är turbulent. LÄS MER

 4. 4. Mechanisms of thrombosis and restenosis after vascular injury

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Surgical Science

  Författare :Carl Magnus Wahlgren; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Restenosis; neointimal hyperplasia; thrombin inhibition; angioplasty; PTA; outcome analysis; coagulation; inflammation; CRP; thioredoxin; oxidative stres;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is the underlying cause of about 50% of all deaths in the western world. Peripheral vascular disease commonly affects the arteries supplying the leg and is mostly caused by atherosclerosis. LÄS MER

 5. 5. Signal transduction in restenosis and myocardial protection by hyperoxia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Molecular Medicine and Surgery

  Författare :Arno Ruusalepp; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neointima; inflammation; NF-kappaB; preconditioning; MAPK; nitric oxide;

  Sammanfattning : Ischemic heart disease is a major cause of morbidity and mortality in the western world. Revascularization of ischemic myocardium is essential for cell survival, and is performed by thrombolysis, percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) and by coronary artery bypass grafting. LÄS MER