Sökning: "response-time"

Visar resultat 1 - 5 av 121 avhandlingar innehållade ordet response-time.

 1. 1. Response Time as Self-Schema Indicator Implications for Personality Assessment

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars-Erik Hedlund; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Self-schema; response time; inverted-U effect; heritability; personality assessment; curvilinearity; personality trait; five factor model; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : The focal objective of this thesis was to examine the potential advantage of introducing the self-schema concept, indexed by response time, into personality assessment. The basic rationale for the use of response time is that a self-schema facilitates response time for self-referent information as it permits people to make assessments easier and automatic. LÄS MER

 2. 2. Engineering Strength Response-Time Analysis : A Timing Analysis Approach for the Development of Real-Time Systems

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jukka Mäki-Turja; Mälardalens högskola.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Vid utvecklingen av datorsystem som är en del av en större produkt, som t.ex. styrsystemet i en bil, ett flygplan eller medicinsk utrustning, ställs det ofta mycket hårda krav på säkerhet och tillförlitlighet. LÄS MER

 3. 3. Response time analysis for implementation of distributed control systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : Maskinkonstruktion

  Författare :Ola Redell; KTH.; [2003]
  Nyckelord :real-time systems; response time analysis; control systems; control jitter;

  Sammanfattning : Methods for performing response time analysis of real-timesystems are important, not only for their use in traditionalschedulability testing, but also for deriving bounds on outputtiming variations in control applications. Automatic controlsystems are inherently sensitive to variations in periodicityand end-to-end delays. LÄS MER

 4. 4. Experimental and Theoretical Study of Rack Storage Fires

  Detta är en avhandling från Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

  Författare :Haukur Ingason; [1996]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; response time; in-rack sprinkler; flame heat transfer; gas velocity; gas temperature; flame height; in-rack fire plume; Rack storage fire; fire growth rate; Technological sciences; Teknik;

  Sammanfattning : A theoretical and experimental study of rack storage fires and responsiveness of sprinklers is presented. Free-burn tests with non-combustible and combustible material were carried out in reduced scale with verification in large scale. LÄS MER

 5. 5. Real-Time Workload Models Expressiveness vs. Analysis Efficiency

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Martin Stigge; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Real-time systems; task models; EDF; fixed-priority scheduling; schedulability analysis; response-time analysis; abstraction refinement; Datavetenskap med inriktning mot realtidssystem; Computer Science with specialization in Real Time Systems;

  Sammanfattning : The requirements for real-time systems in safety-critical applications typically contain strict timing constraints. The design of such a system must be subject to extensive validation to guarantee that critical timing constraints will never be violated while the system operates. LÄS MER