Sökning: "resources for teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 128 avhandlingar innehållade orden resources for teaching.

 1. 1. Spelets regler : En studie av ensembleundervisning i klass

  Författare :Anna Backman Bister; Cecilia Hultberg; Sidsel Karlsen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; individually adapted education; peer-teaching and -learning; ensemble teaching; music class teaching; musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore criteria characterizing music teacher’s strategies when trying to adapt their teaching to individual students. The interaction of three music teachers with their students was explored in case studies in different parts of Sweden (a pre-study, and the main study consisting of two parallel studies). LÄS MER

 2. 2. Mathematics textbooks for teaching : An analysis of content knowledge and pedagogical content knowledge concerning algebra in Swedish upper secondary education

  Författare :Wang Wei Sönnerhed; Berner Lindström; Jonas Emanuelsson; Ingemar Holgersson; Göteborgs universitet kommunikation och lärande Institutionen för pedagogik; []
  Nyckelord :mathematics textbooks; school algebra; solving methods; factorization; solving quadratic equations; mathematics teaching; content knowledge; pedagogical content knowledge; geometrical models; algebra history; embedded teaching trajectories;

  Sammanfattning : In school algebra, using different methods including factorization to solve quadratic equations is one common teaching and learning topic at upper secondary school level. This study is about analyzing the algebra content related to solving quadratic equations and the method of factorization as presented in Swedish mathematics textbooks with subject matter content knowledge (CK) and pedagogical content knowledge (PCK) as analytical tools. LÄS MER

 3. 3. Finnish Teacher Guides in Mathematics : Resources for primary school teachers in designing teaching

  Författare :Tuula Koljonen; Kirsti Hemmi; Andreas Ryve; Jeppe Skott; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cultural scripts; curriculum materials in mathematics; Finnish primary school; teacher guides characteristics; resources for teaching; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Previous research worldwide has shown that curriculum materials maintain a strong presence and constitute an important tool, artefact, in mathematics classrooms. Yet, there is a vast lack of research on the design and the characteristics of teacher guides. LÄS MER

 4. 4. Läromedel i praktiken : Läromedelsbruk i religionskunskap på gymnasiet

  Författare :Tomas Widholm; Hans Nilsson; Anna Johnsson Harrie; Kjell O. Lejon; Geir Skeie; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Religious Education; Teaching materials; Use of teaching materials; Textbook; Secondary school; Teachers; Frame factors; Digital equipment; Classroom observations; Religionskunskap; Religionsdidaktik; Läromedel; Läromedelsbruk; Lärobok; Gymnasieskolan; Lärare; Ramfaktorer; Digitalisering; Klassrumsforskning;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka läromedelsbruk i religionskunskap på den svenska gymnasieskolan. Studien argumenterar för en vid förståelse av vad som kan betraktas vara läromedel.Resultaten visar att lärare använder en mångfald av läromedel. Förutom läroboken används olika typer av texter. LÄS MER

 5. 5. Dansundervisning som förkroppsligad multimodal praktik : en studie om kommunikation och interaktion i dansundervisning

  Författare :Annika Notér Hooshidar; Birgitta Sandström; Anna-Lena Kempe; Ragnhild Sandberg Jurström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dance teaching and learning; communication; interaction; multimodality; semiotic resources; design; dansundervisning; kommunikation; interaktion; multimodalitet; semiotiska resurser; design; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Dansundervisning som förkroppsligad multimodal praktikEn studie om kommunikation och interaktion i dansundervisning. ABSTRACTDance teaching as embodied multimodal practiceA study about communication and interaction in dance teaching. LÄS MER