Sökning: "resor"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade ordet resor.

 1. 1. Att resa rätt är stort, att resa fritt är större Kommunala planerares föreställningar om hållbara resor

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Malin Henriksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sustainable mobility; planners; municipal planning; intersectionality; feminist planning theory; STS; visual analysis; script; privileged scripts; Hållbart resande; planerare; kommunal planering; intersektionalitet; feministisk planering; STS; bildanalys; skript; privilegierade skript;

  Sammanfattning : Minskning av transporters negativa miljöpåverkan, eller en ökning av hållbara resor, har blivit en allt viktigare fråga för lokala aktörer. Genom samhälls- och trafikplanering ska dagens ohållbara transportsystem bli mer hållbart. Det gör hur planerare i Helsingborg planerar för hållbara resor intressant att studera. LÄS MER

 2. 2. Vardagslivets resor i den stora staden

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Åsa Waldo; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociology; service; qualitative research; sociologi; environment; travelling; behaviour; everyday life; segregation; time; public transport; motoring;

  Sammanfattning : Starting from the assumption that travelling has negative consequences for the ecological environment, this study deals with travel behaviour in Malmö. The study focuses on how households with different demographic and socio-economic characteristics and transport needs, confronted with different restrictions and possibilities in the surrounding structures, choose to travel in their everyday life. LÄS MER

 3. 3. Arbete på distans och arbetsformens påverkan på resor och resmönster

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Jo Skåmedal; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Informationsteknikens möjligheter har ändrat många förutsättningar inom näringslivet. En sådan förändring är hur arbete organiseras och utförs. Nya flexibla arbetsformer har uppstått varav arbete på distans är en. Arbetsformen ger nya frihetsgrader i tid och rum med nya beteendemönster och en ny livsstil. LÄS MER

 4. 4. Färdmedelsvalet och valprocessen för lokala resor till regional tågtrafik : en analys med betoning på cykelns betydelse

  Detta är en avhandling från Department of Traffic Planning and Engineering, Lund Institute of Technology

  Författare :Åsa Rystam; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Social sciences; objective access.; perceptions; combined model; logit models; objective and subjective explanatory factors; objective subjective range of options; local travel; regional rail service; mode choice; selection process; Samhällsvetenskaper; Technological sciences; Teknik;

  Sammanfattning : PURPOSE: The dissertation addresses the choice of mode of transport, and the selection process, for local travel to regional rail service, with special emphasis on the significance of the bicycle. APPROACH TO THE PROBLEM AND METHODOLOGY: Choice of mode can be viewed as a 2-stage selection process in which different alternatives are rejected at different points in time. LÄS MER

 5. 5. Borders and Belonging : Nation-Building in Georgia's Armenian and Azerbaijani Ethno-Regions, 2004–2012

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Government, Uppsala University

  Författare :Christofer Berglund; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnic conflicts; nation-building; borderlands; minorities; integration; language politics; matched-guise experiments; South Caucasus; Georgia; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : Since the fall of the Soviet Union, scholars researching ethnic politics have approached the South Caucasus as a testing ground for theories of separatism and conflict. But the 2003 Rose Revolution brought a new generation of politicians to power in Georgia. LÄS MER