Sökning: "resistance exercise"

Visar resultat 1 - 5 av 101 avhandlingar innehållade orden resistance exercise.

 1. 1. A Salutogenic perspective on resistance training a study on healthy old adult women

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Helena Ericson; Örebro universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health resources; exercise; resistance traning; salutogenes; old adult women; healthy aging; hope; negative affect; psychological outcomes; Sports Science; Idrottsvetenskap;

  Sammanfattning : The number of people aged 60 years and over has doubled since 1980and the World Health Organization predicts that the population of over60s will reach 2 billion by the year 2050. An ageing population poses bothchallenges and opportunities for society and for individuals. LÄS MER

 2. 2. Maktutövning ur ett organisations- och genusperspektiv

  Detta är en avhandling från Malmö Högskola, Lärarutbildningen, Institutionen för pedagogik

  Författare :Gunilla Albinsson; Kerstin Arnesson; Malmö University.; Malmö University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Organisation; Pedagogik; power; Pedagogy and didactics; resistance; gender; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; Humanities Social Sciences; Genus; Sjukvården; Sverige; Maktutövning; Resistance; Power; Gender;

  Sammanfattning : Inom svensk hälso- och sjukvård är 82% av samtliga landstingsanställda kvinnor. Majoriteten av dessa kvinnor återfinns i organisationsstrukturens mellanskikt eller bas. I denna avhandling problematiseras den process inom vilken maktutövning sker i vardagliga möten mellan kvinnor och män inom tre somatiska vårdavdelningar. LÄS MER

 3. 3. Acute and early chronic responses to resistance exercise using flywheel or weights

  Detta är en avhandling från Östersund : Mid Sweden Univ

  Författare :Lena Norrbrand; Mittuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; electromyography; flywheel; magnetic resonance imaging; resistance exercise;

  Sammanfattning : Resistance exercise using weights typically offers constant external load during coupled shortening (concentric) and lengthening (eccentric) muscle actions in sets of consecutive repetitions until failure. However, the constant external load and the inherent capability of skeletal muscle to produce greater force in the eccentric compared with the concentric action, would infer that most actions are executed with incomplete motor unit involvement. LÄS MER

 4. 4. Muscle strength and resistance exercise in women with fibromyalgia-a person-centred approach

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Anette Larsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical Therapy; Fibromyalgia; Muscle Strength; Resistance Exercise; Person-centred care;

  Sammanfattning : Fibromyalgia (FM) is characterized by generalized pain and associated with impaired physical capacity and activity limitations. Low-intensity exercise has been shown to be a safe way to exercise without risking an increase in diseasespecific symptoms. LÄS MER

 5. 5. Biomechanical and neural aspects of eccentric and concentric muscle performance in stroke subjects Implications for resistance training

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Mattias Hedlund; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; fMRI; Isokinetic; Motor imagery; Muscular strength; Resistance training; Neurological rehabilitation;

  Sammanfattning : Muscle weakness is one of the major causes of post-stroke disability. Stroke rehabilitation programs now often incorporate the same type of resistance training that is used for healthy subjects; however, the training effects induced from these training strategies are often limited for stroke patients. LÄS MER