Sökning: "reparationsmetoder"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet reparationsmetoder.

 1. 1. Concrete slab on the ground and moisture control : verification of some methods to improve the moisture conditions in the foundation

  Detta är en avhandling från Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Lars-Erik Harderup; [1991]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Concrete slab; moisture; repair methods; ventilated foundation; drainage; numerical methods; grunder; grundplattor; platta på mark; betongplattor; fuktskador; reparationsmetoder; dränering; ventilerade konstruktioner; fukt; fukttransport; relativ fuktighet; temperatur; luftflöden; beräkningsmodeller; teori; fältundersökningar; mätresultat;

  Sammanfattning : This work deals with different types of repair methods for concrete slab on the ground damaged by moisture. Many of the available methods involve some kind of mechanical ventilation of the foundation. The basic principle for all these systems is the same. LÄS MER

 2. 2. End-to-side nerve repair - A study in the forelimb of the rat

  Detta är en avhandling från Hand Surgery/Dept of Clinical Sciences Malmö University Hospital SE-205 02 Malmö SWEDEN

  Författare :Eleana Bontioti; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nerve regeneration; Kirurgi; traumatology; Surgery; orthopaedics; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Retrograde labelling; ATF3; Collateral sprouting; ortopedi; traumatologi; Nerve injury;

  Sammanfattning : Nerve injuries have a profound impact on individuals, suffering for the patients and induce cost for society. When dealing with severe nerve injuries that create a gap between nerve segments or when the injury is at the brachial plexus level, the clinical alternatives are limited. LÄS MER