Sökning: "remediation"

Visar resultat 1 - 5 av 164 avhandlingar innehållade ordet remediation.

 1. 1. Assessing Soil Functions for Sustainable Remediation of Contaminated Sites

  Författare :Yevheniya Volchko; Chalmers tekniska högskola; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; soil ecosystem services; Contaminated sites soil; minimum data set; remediation; sustainability assessment; soil quality indicators; soil functions;

  Sammanfattning : Soil contamination is a worldwide problem. Soil remediation is often carried out to reduce the risks posed by contaminants in the soil to human health and environment. Contaminant concentration is typically the only soil quality aspect maintained in remediation projects. LÄS MER

 2. 2. Hälsopåverkan av åtgärder i fuktiga byggnader

  Författare :Annika Ekstrand-Tobin; Göran Stridh; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :moisture; allergy; SBS; remediation; indoor environment; mites; damp damage; fukt; allergi; SBS; åtgärder; innemiljö; luftkvalitet; kvalster; fuktskador; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : Fukt i svenska bostäder är vanligt och ger ibland upphov till en rad olika problem. l vissa bostäder är det önskvärt att radikalt sänka fuktproduktionen till rumsluften. Alternativt kan det vara mer motiverat att öka bostadens ventilationsgrad. LÄS MER

 3. 3. Value of Information Analysis for Site Investigations in Remediation Projects

  Författare :Pär-Erik Back; Chalmers tekniska högskola; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; uncertainty; value of information; soil; decision analysis; sampling; remediation; contaminated land; site investigation;

  Sammanfattning : Site investigations of contaminated land are associated with high costs. From a societal point of view, just enough economic resources should be spent to allow societys limited resources to be allocated optimally to sustainable development. LÄS MER

 4. 4. Microbial remediation of heavy metal ion polluted soil and water

  Författare :Torbjörn Håkansson; Bioteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; EDTA; metal; soil; remediation; Sulphate reducing bactera; biogas; water;

  Sammanfattning : Contamination of soil and water by heavy metal ions (HMs) is a problem all over the world.The use of biological methods alone or in combination with other techniques for treatment of such polluted sites constitutes a major challenge. LÄS MER

 5. 5. Investigating the Relation between Efficient, Effective and Sustainable Remediation of Contaminated Sites

  Författare :Robert Anderson; Chalmers tekniska högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; effective remediation; multi-criteria decision analysis; efficient remediation; decision support; sustainability assessment; cost-benefit analysis; contaminated sites;

  Sammanfattning : Remediation of contaminated sites reduces negative impacts to humans and the environment, but the process itself is typically associated with high costs to society and large environmental footprints. The sustainable remediation concept has, over the past decade, brought increased attention to the often-overlooked contradictory effects of site remediation. LÄS MER