Sökning: "religionsvetenskap teologi"

Visar resultat 1 - 5 av 459 avhandlingar innehållade orden religionsvetenskap teologi.

 1. 1. Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

  Detta är en avhandling från Atlas

  Författare :Karin Sporre; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; feministisk teori; feministisk teologi; Mary Grey; Chung Hyun Kyung; Katie G Cannon.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; universalism.; moral agent; Oppression; subject; ethical knowledge; vision; Katie G. Cannon; Mary C. Grey; justice restorative ; feminist ethics; feminist theology; contexts; epistemological privilege; women’s experience; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jag genomför i min avhandling en etisk analys av texter av tre samtida feministiska teologer: Chung Hyun Kyung, Sydkorea, Katie G. Cannon, USA och Mary C. Grey, Storbritannien. LÄS MER

 2. 2. Teologi och det moderna universitetet perspektiv på polariseringen mellan teologi och religionsvetenskap under svenskt 1900-tal

  Detta är en avhandling från Umeå : Religionsvetenskap

  Författare :Thomas Girmalm; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; theology; religious studies; modern university; criticism of theologians; relevance of theology; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The thesis examines developments in Swedish theological scholarship during the 20th century, focusing especially on the polarization that manifested itself between the two subject fields theology and religious studies. The main purpose of the study has been to show how this polarization arose, but it also discusses ways of avoiding this polarization and considers how theology relates to society today. LÄS MER

 3. 3. Den kristna gnosticismens återkomst ett studium av Ulf Ekmans teologi

  Detta är en avhandling från Umeå : Religionsvetenskap

  Författare :Kent Gunnarsson; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Modern gnosticism; gnostic grammar; the faith movement; christian gnosticism; cultural context; the matrix; loss of transcendence; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The thesis, The Return of Christian Gnosticism. An Investigation of the Theology of Ulf Ekman, is divided into two main sections. In the first section I address the question of what can be seen as characteristic of modern Gnosticism. LÄS MER

 4. 4. Se människan! en studie av Luleå stifts möte med den moderna kulturen under 1900-talets första hälft

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma bokförlag

  Författare :Mayvor Ekberg; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Diocese of Luleå; clergymen’s assembly of the diocese of Luleå; low church; the Church of Sweden; ecclesiology; history of the church; Theological and Ideological Studies; process of modernisation; modernity; secularisation; pietism; expressivism; Enlightenment; Romanticism; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The present study deals with the encounter between the diocese of Luleå and the process of modernising. The main issue is individualism as a part of modern man’s identity. LÄS MER

 5. 5. Kyrklig och social reform : motiveringar till diakoni 1845-1965

  Detta är en avhandling från Artos & Norma

  Författare :Elisabeth Christiansson; Ersta Sköndal högskola.; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; diaconia; deacon; systematisk och praktisk ; Kristna kyrkans historia; History of the Christian church; social discourse; modernity; social work; evangelicalism; reformism; confessionalism; stewardship; social conservatism; Church of Sweden; deaconess; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; General;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to see how proponents of diaconia justified the establishment of three Swedish diaconal institutions: Diaconissanstalten 1851 (The Institution for Deaconesses, Stockholm, now Ersta diakonissällskap/Ersta Association for Diaconal Work), Stockholms Stadsmission 1853 (The Stockholm City Mission) and Svenska Diakonanstalten 1898 (The Swedish institution for Deacons, first in Gävle, from 1905 in Stockholm, now Stiftelsen Stora Sköndal/The Stora Sköndal Foundation). Included is also a study of how diaconal work was justified in Sweden in the post-war period, a time when religious neutrality within health care and education was high on the political agenda. LÄS MER