Sökning: "relativ deprivation"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden relativ deprivation.

 1. 1. Berättelser om ungdomsgäng i förorten. Genus, makt, moral

  Författare :Susanne Liljeholm Hansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Ungdomsgäng; kriminalitet; förort; uppförandekoder; social konstruktionism; narrativ analys; tolkningsrepertoar; kategorisering; social exkludering; relativ deprivation; moralisk differentiering; genus; positionering; hegemonisk maskulinitet; protestmaskulinitet; maktrelationer;

  Sammanfattning : Abstract Title: Narratives about youth gangs in the disadvantaged suburban neighbourhood. Gender, power, morality Author: Susanne Liljeholm Hansson Key words: Youth gangs, criminality, disadvantaged neighbourhood, codes of conduct, social constructionism, narrative analysis, interpretive repertoire, categorization, social exclusion, relative deprivation, moral differentiation, gender, positioning, hegemonic masculinity, protest masculinity, power relations Distribution: University of Gothenburg, Department of Social Work, Box 720, S-405 30 Göteborg ISBN: 978-91-86796-93-8 ISSN: 1401-5781 E-publishing: http://hdl. LÄS MER

 2. 2. Ischemic and Hypoglycemic Brain Damage, Involvement of the Mitochondrial Permeability Transition Pore

  Författare :Hans Friberg; Lund Wallenberg Neurocentrum; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mitochondrial permeability transition pore; mitochondria; apoptosis; neuronal death; brain; ischemia; hypoglycemia; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Brain damage from ischemia-reperfusion and hypoglycemia are major causes of morbidity and mortality. Therapeutic strategies include hypothermia, glutamate-receptor blockade, immunosuppression and lately treatment aiming at preserving mitochondrial integrity and function. LÄS MER