Sökning: "relationer institutioner"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden relationer institutioner.

 1. 1. Lärlingsfrågan Institutionell förändring, ekonomiska föreställningar och historiska begrepp i den svenska debatten om lärlingsutbildningen, 1890-1917

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet

  Författare :Sandra Hellstrand; Pernilla Jonsson; Christian H. Jørgensen; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; apprenticeship; apprentice; institutions; institutional change; educational history; Sweden; vocational education and training; crafts; industry; economics; human capital; on-the-job training; 1890-1917; conceptual history; trade; occupation; vocation; class; estate; employer; producer; master craftsman; lärlingsutbildning; lärlingsfrågan; lärling; utbildningshistoria; yrkesutbildning; institutioner; institutionell förändring; nationalekonomi; humankapital; ekonomiska föreställningar; begreppshistoria; yrke; fack; klass; stånd; mästare; idkare; arbetsgivare; 1890-1917; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The turn of the 20th century was a formative period of industrialisation and class formation, and a key period in the development of European systems of vocational education and training. At that time, apprenticeship training was frequently debated in Sweden, just as it was in many other parts of Europe. LÄS MER

 2. 2. Utsatthetens röster

  Detta är en avhandling från Stockholm : Boréa Bokförlag

  Författare :Zulmir Becevic; Karin Osvaldsson; Philip Lalander; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Young people in societal care; meaning making; experience; life stories; identity; relations; emotions; Ungdomar i samhällsvård; meningsskapande; erfarenhet; livsberättelser; identitet; relationer; emotioner;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomar i samhäilsvård och deras livsberättelser, om erfarenheter av att växa upp under kaotiska livsvillkor som karaktäriseras av psykiska problem, trasiga relationer, och andra fotmer av social utsatthet. Syftet är att undersöka hur ungdomar som är placerade i samhällsvård använder sina erfarenheteter för att skapa mening och sammanhang kring sig själva och sina liv. LÄS MER

 3. 3. Utsatthetens röster

  Detta är en avhandling från Stockholm : Boréa Bokförlag

  Författare :Zulmir Becevic; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ungdomar i samhällsvård; meningsskapande; erfarenhet; livsberättelser; identitet; relationer; emotioner.;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomar i samhällsvård och deras livsberättelser, om erfarenheter av att växa upp under kaotiska livsvillkor som karaktäriseras av psykiska problem, trasiga relationer, och andra former av social utsatthet. Syftet är att undersöka hur ungdomar som är placerade i samhällsvård använder sina erfarenheter för att skapa mening och sammanhang kring sig själva och sina liv. LÄS MER

 4. 4. Bonden och landskapet : Ägares och brukares relationer till markerna och förutsättningarna för en uthållig markanvändning

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Marie Stenseke; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; landscape changes; farmers; sustainable agriculture; local perspective; Social geography; Swedish 20th century landscape; Socialgeografi;

  Sammanfattning : Farmers and Landscape. Owners and farmers relations to their land, and the prospects for sustainable land use. In a transition towards sustainability, rural land use is of certain interest, owing to the environmental impact of modern farming and forestry, and also to its potential role in a recycling society. LÄS MER

 5. 5. Fields of Gold The Bioenergy Debate in International Organizations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magdalena Kuchler; Björn-Ola Linnér; Johan Hedrén; Eva Friman; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bioenergy; biofuels; debate; discourse; concept; international organizations; international relations; FAO; IEA; IPCC; energy security; climate change; food security; food vs. fuel; bioenergi; biobränsle; debatt; diskurs; begrepp; internationella organisationer; internationella relationer; FAO; IEA; IPCC; energisäkerhet; klimatförändringar; livsmedelssäkerhet;

  Sammanfattning : The concept of producing energy from biomass has, for the last two decades, occupied attention of policy-makers, private industries, researchers and civil societies around the world. The highly contested and contingent character of the biofuel production, its entanglement in the nexus of three problematic issues of energy, climate and agriculture, as well as its injection into the current socioeconomic arrangements, is what makes it timely to analyse. LÄS MER