Sökning: "reformationen"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet reformationen.

 1. 1. Klostren och reformationen. : Upplösningen av kloster och konvent i Sverige 1523-1596

  Författare :Martin Berntson; Göteborgs universitet Institutionen för religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Church history; Kyrkohistoria; Church studies; Kyrkovetenskap; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mellan fromhet och vidskepelse: Materialitet och religiositet i det efterreformatoriska Sverige

  Författare :Terese Zachrisson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; reformationen; materialitet; vidskepelse; fromhet; landskapet; kyrkorummet;

  Sammanfattning : I avhandlingen undersöks olika förhållningssätt gentemot det materiella i fromhetslivet under 1600- och 1700-talen. Avhandlingens första del behandlar kyrkorummet och dess föremål, som sidoaltare, bilder och reliker. LÄS MER

 3. 3. Klostren och reformationen. Upplösningen av kloster och konvent i Sverige 1523-1596 : The Dissolution of the monasteries in 16th century Sweden

  Författare :Martin Berntson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; monasteries; dissolution; Reformation; popular mentalities; Sweden; sixteenth century;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate the dissolution of the monasteries in 16th century Sweden. One reason behind this aim is that this process has never before been investigated in its totality. Based on earlier research as well as on my own, I have tried to present a picture of the process as a whole. LÄS MER

 4. 4. Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinus. En studie i Martin Chemnitz' Augustinusreception

  Författare :Torbjörn Johansson; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; General; Augustine; Martin Chemnitz; Luther; Melanchthon; Scripture; tradition; free will; justification; reformation; lutheran orthodoxy; church fathers; sola scriptura; sola fide; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : As a co-author of the Formula of Concord, Martin Chemnitz (1522-86) codified the sola scriptura principle of the Reformation, that the prophetic and apostolic Scriptures are the only rule for all Church doctrine. This principle is clearly expressed in Chemnitz' own theological treatises as well, but in his argumentation one is also confronted with an astonishing number of quotations from the Church Fathers. LÄS MER

 5. 5. Konstruktionen av det heliga. Altarna i det medeltida Lunds stift

  Författare :Mattias Karlsson; Historisk arkeologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; altars; portable altars; relics; tabula; mensa; stipes; churches; middle-ages; Lund cathedral; diocese of Lund; Denmark; Skåne; Blekinge; Halland; Bornholm;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the subject of altars in the churches of the medieval diocese of Lund. The main work on altars in the Catholic church is Joseph Braun´s Der christliche Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung (1924). However, despite its extensive content it does not deal with the conditions in Northern Europe. LÄS MER