Sökning: "reflexivitiy"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet reflexivitiy.

  1. 1. Samhällskunskap i ett föränderligt samhälle Medborgarkompetenser och didaktiska utmaningar

    Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

    Författare :Emmy Jonasson Ring; Karlstads universitet.; [2015]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; autonomy; citizenship education; civic skills; civic competences; civics; critical thinking; perspective-taking; reflexivitiy; social studies teaching; students experience and initiative; Samhällskunskap; Samhällskunskap;

    Sammanfattning : Citizens of today’s society are expected to be able to evaluate, make choices, take responsibility and act independently locally, nationally and globally in order to participate in both formal and informal political systems. This study contributes to the research on Civics Education (Social Studies) by examining how teachers, working in the grades 7-9, meet contemporary society in their civics teaching. LÄS MER