Sökning: "redisperison"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet redisperison.

  1. 1. Preparation and characterization of collodial suspensions of ZSM-5 type zeolites

    Författare :Anders Persson; [1995]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; silicalite-1; redisperison; FTi.r.; monodisperse; ZSM-5; colloidal zeolite; 27< sup>A1 MAS n.m.r.; dynamic light scattering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER