Sökning: "rediskontera"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet rediskontera.

  1. 1. Återpantsättning enligt svensk rätt : Om pantsättning av pant och panträtt

    Författare :Staffan Myrdal; Torgny Håstad; Göran Millqvist; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Private law; rehypothecation; repledge; subpledge; remortgage; submortgage; pledge; collateral; right of use; Civilrätt; återpantsättning; frempantsætning; frempantsettelse; rediskontering; vidarepantsättning; återpantsätta; vidarepantsätta; rediskontera; borgenärsskydd; förfogandelegitimation; betalningslegitimation; mottagandelegitimation; säkerhetsöverlåtelse; godtrosförvärv; tredjemanspantsättning; pant; panträtt; sakrätt; pignus irregulare; Private law; Civilrätt;

    Sammanfattning : The main purpose of this study is to analyse the concept of repledge (or sub-pledge, or, in a narrow sense, rehypothecation) under Swedish law. A repledge typically occurs when B has received collateral from A under a pledge securing A’s obligations towards B, and B in his turn pledges that collateral (i.e. LÄS MER