Sökning: "rederier"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet rederier.

 1. 1. Åländsk allmogeseglation : med särskild hänsyn till sjöfarten på Stockholm : sjöfarten i Lemlands socken 1800-1940

  Författare :David Papp; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Hamnväsen; Rederier; Skeppsmäkleri; Färjetrafik; Åland; Färjor; Sjöfart; Transportväsen; Kommunikationer; Teknik; Norden; Allmogesjöfart; Allmogebåtar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. REDOVISNING AV FARTYG I EUROPEISKA REDERIER- EN STUDIE AV JÄMFÖRBARHET

  Författare :Anna Karin Pettersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Nedskrivning av fartyg – En studie av hur IAS 36 har tillämpats i europeiska rederier

  Författare :Anna Karin Pettersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; accounting choice; accounting parctice; consistent application; disclosure pratice; harmonization; IFRS; impairment; Shipping industry;

  Sammanfattning : International Financial Reporting Standards (IFRS) are principle-based accounting standards that rely on management judgment and the use of private information. For this reason, it cannot be assumed that the harmonization of accounting standards will result in consistent application in practice. LÄS MER

 4. 4. Berättelser och omdömen i en redares vardag

  Författare :Per Forsberg; Götebrogs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bedömning; investering; sjöfart; rederier; avskrivningar; omdöme; berättelser; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Indirect System Identification for Unknown Input Problems : With Applications to Ships

  Författare :Jonas Linder; Martin Enqvist; Fredrik Gustafsson; Alexandre Sanfelice Bazanella; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; System identification; Model structure; Unknown inputs; Indirect input measurements; Physical models; Instrumental variable; Closed loop; Graybox model; Identifiability; Ship; Marine vessel; Operational safety; Inertial measurement unit;

  Sammanfattning : System identification is used in engineering sciences to build mathematical models from data. A common issue in system identification problems is that the true inputs to the system are not fully known. In this thesis, existing approaches to unknown input problems are classified and some of their properties are analyzed. LÄS MER