Sökning: "red cross"

Visar resultat 1 - 5 av 57 avhandlingar innehållade orden red cross.

 1. 1. Reframed Identity : Red Cross nurses' identity formation between 1945 and 1977

  Författare :Trine Jønland Højsgaard; Anders Gustavsson; Annika Ullman; Per Ekstrand; Marja Schuster; Berit Berg; Röda Korsets Högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Occupational identity; nurse training; hermeneutics; total institution; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall aim is to explore the construction of nurse identity at the Red Cross Nursing School (RCNS) in Sweden, between 1945 and 1977, when nursing became part of the system of higher education in Sweden. Occupational identity is understood as a construct both of social learning and of a self-image. LÄS MER

 2. 2. Återställandets konst - Svenska frivilliga läkares erfarenheter av militärmedicin i utländska krig 1864–1964

  Författare :Tomas Bro; Enheten för medicinens historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; history of medicine; International cooperation; Neutrality; Military; Nursing; Red Cross; War Studies; Medicinhistoria;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är besparat från direkt inblandning i krig sedan 200 år.Under samma tid har svenska läkare vid flera tillfällen medverkat i utländskakonflikter. Samlade studier om dessa individer har hittills saknats. LÄS MER

 3. 3. Exploiting cross-level linkages to steer the bioenergy transition

  Författare :Francis X Johnson; Semida Silveira; Geert Verbong; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; energy transition; modern bioenergy; traditional biomass; cross-level linkages; institutional design; regional development; alternative fuels; Energy Technology; Energiteknik;

  Sammanfattning : This thesis develops the notion of the bioenergy transition as the long-term transformation of biomass from a local resource into a global commodity. An historical assessment is combined with interdisciplinary analysis that focuses especially on liquid biofuels and highlights the environmentally innovative case of bioethanol. LÄS MER

 4. 4. Att bygga broar över kulturgränser : Om svenskars kommunikation med icke-svenskar vid arbete utanför Sverige

  Författare :Inger Larsson; Medie- och kommunikationsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedishness; Communication Strategy; Cultural Training; National Culture; Intercultural Communication; Culture; Swedish Red Cross; Communication;

  Sammanfattning : Globalization creates a need for increased communication competence among Swedes working on the global arena. This study is based on reports of communication processes used by Swedes when interacting professionally with non-Swedes. The reports are derived from interviews. The study focuses on three areas. LÄS MER

 5. 5. Diet and Cardiometabolic Disease : Dietary trends and the impact of diet on diabetes and cardiovascular disease

  Författare :Benno Krachler; Bernt Lindahl; Göran Hallmans; Mats Eliasson; Ingvar Bosaeus; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Medicine; Cross-sectional study; Cross-sectional survey; Diet; Dietary intake; Dietary survey; Food consumption; Food frequency; Milk; MONICA; Sweden; Body Mass Index; Hip circumference; Waist circumference; Diabetes; Metabolic syndrome; Cardiometabolic syndrome; Cardiovascular disease; Erythrocyte Membrane; Fatty Acids; Membrane Lipids; Fatty acid desaturases; Pentadecanoic acid; Heptadecanoic acid; Lignan; Enterolactone; Dietary Fibre; Physical activity; Education; Smoking; Alcohol; Medicin; medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Cardiovascular diseases are the leading cause of death in most industrialised countries and in developing countries the trend in cardiovascular-related deaths is increasing. World-wide, type 2 diabetes mellitus (T2DM) is an emerging cause of disability and premature death. LÄS MER