Sökning: "recombinant scFv antibodies"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden recombinant scFv antibodies.

 1. 1. Recombinant Antibodies – Tools for building proteomic platforms

  Författare :Anna Säll; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Antibody development; recombinant scFv antibodies; phage display; affinity proteomics; mass spectrometry;

  Sammanfattning : This thesis, which is based on four original papers, covers different aspects of the evolvement and development of proteomic platforms and the construction of human synthetic antibody libraries for the isolation of antibody reagents has been very central. There is an accelerating need for technologies capable of providing proteomic analysis of high sensitivity with good accuracy and an overall broad coverage as well as for biomarker validation. LÄS MER

 2. 2. Tailoring of Antibody Arrays - Technical Advances Towards Global Proteome Analysis

  Detta är en avhandling från Department of Immunotechnology, Lund University

  Författare :Linn Petersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; antibody arrays; recombinant antibodies; scFv; miniaturization of arrays; immobilization of scFv; global proteome analysis; biomarker discovery;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Personer som drabbats av cancer och autoimmuna sjukdomar ökar i vårt samhälle, vilket främst beror på förbättrade verktyg att identifiera sjukdomarna, en ökad medvetenhet, och på att vi lever allt längre. Att antalet diagnoser och även antalet överlevande ökar ställer höga krav på sjukvården samtidigt som kostnaderna ökar för samhället. LÄS MER

 3. 3. Recombinant antibodies and tumor targeting

  Detta är en avhandling från Department of Immunotechnology, Lund University

  Författare :Ali Sheikholvaezin; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :immunologi; Immunology;

  Sammanfattning : Different antibody derived constructs are rapidly advancing as putative tools for treatment of malignant diseases. Antibody engineering has added significant new technologies to modify size, affinities, solubility, stability and biodistribution properties for immunoconjugates. LÄS MER

 4. 4. The CD40 Receptor - Target,Tool and Technology

  Detta är en avhandling från Department of Immunotechnology, Lund University

  Författare :Peter Ellmark; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi; SPIRE; mammalian; library; cDNA; selection; receptor revision; phage display; scFv; human; CD40; antibodies;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vårt immunförsvar arbetar konstant med att skydda kroppen från olika föremål, t. ex. bakterier, virus, gifter och cancertumörer, som kan orsaka skada eller sjukdom. För att kunna försvara kroppen mot sådana föremål så har immunförsvaret tillgång till flera, oerhört effektiva, vapen. LÄS MER

 5. 5. Design of antibody microarrays for global profiling of membrane proteins and soluble proteins

  Detta är en avhandling från Department of Immunotechnology, Lund University

  Författare :Linda Dexlin Mellby; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; scFv; membrane proteins; proteomics; protein chip; recombinant antibodies; Antibody microarray; protein profiling; membrane proteomics;

  Sammanfattning : Antibody-based microarrays have emerged as an established proteomic technology allowing multiplexed and sensitive profiling of complex proteomes, in a high-throughput and miniaturized manner. Recently, numerous applicative efforts have been pursued generating disease-associated protein signatures that now could be further explored for improved disease diagnostics, prognostics and classification. LÄS MER