Sökning: "receptors"

Visar resultat 11 - 15 av 2137 avhandlingar innehållade ordet receptors.

 1. 11. Endothelin and angiotensin II receptors in human coronary arteries and bypass grafts - Alterations in cardiovascular disease

  Detta är en avhandling från Experimental Vascular Research, BMC A13, 221 84 Lund

  Författare :Angelica Wackenfors; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; vasoconstriction; receptors; cardiovascular disease; human; coronary arteries;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Till gruppen hjärt-kärlsjukdom räknas t.ex. hjärtinfarkt, åderförkalkning, högt blodtryck, kärlkramp och hjärtsvikt. LÄS MER

 2. 12. Laminin-1 and receptors : Laminin α1 chain in important for epithelial development

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mats Falk; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cell and molecular biology; basement membrane; gene targeting; laminin α1; Cell- och molekylärbiologi; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi; molekylär cellbiologi; Molecular Cellbiology;

  Sammanfattning : Laminins are heterotrimeric glycoproteins that are major components of all basement membranes. Integrins from the β1 -famjly and the dystroglycan complex have been shown to be important receptors attaching epithelial cells to the underlying basement membrane. LÄS MER

 3. 13. Targeting to EGF receptors : Preparation and experimental analysis of end-end coupled mEGF-dextran conjugates

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Qinghai Zhao; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oncology; Onkologi; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; Biomedical Radiation Science; biomedicinsk strålningsvetenskap;

  Sammanfattning : Targeted tumor therapy is to deliver cytotoxic agents selectively to tumor cells. By such delivery, normal tissues receive minimal damage while a therapeutical effect is achieved in tumor. A targetingsystem can be constructed by conjugating a tumor-seeking molecule and toxic agents via a carrier. LÄS MER

 4. 14. Targeting to EGF receptors : effects of native or radiolabelled EGF on cultured glioma cells and its distribution in vivo

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jacek Capala; Uppsala universitet.; [1991]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. Transforming growth factor-ß : receptors and signal transduction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Petra Franzén; Uppsala universitet.; [1995]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER