Sökning: "receptor up-regulation"

Visar resultat 1 - 5 av 119 avhandlingar innehållade orden receptor up-regulation.

 1. 1. Molecular Mechanisms in Vascular Endothelin B Receptor Up-Regulation

  Detta är en avhandling från Erik Uddman, BMC A13, 221 84, Lund

  Författare :Erik Uddman; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; reverse; in vitro pharmacology; organ culture; Endothelin receptors; up-regulation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kardiovaskulära sjukdomar står för en stor del av västvärldens sjuklighet och dödlighet. Dessa sjukdomar kännetecknas av förändringar i det kardiovaskulära systemets funktion, vilket kan leda till ökat blodtryck och förträngning av blodkärlen. LÄS MER

 2. 2. Up-regulation of dopamine D₂ receptors : in vitro and in vivo studies

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Maria Wanderoy; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Chemistry Neurochemistry; MEDICIN Kemi Neurokemi; neurokemi och neurotoxikologi; Neurochemistry and Neurotoxicology;

  Sammanfattning : In the central nervous system (CNS) dopaminergic and dopaminoceptive neurons have the ability to respond to variations in dopamine levels by for example adjusting their dopamine receptor levels. One of the most well known phenomena in this respect is that long-term blockade of D2 receptors with antipsychotic drugs leads to an increase in striatal D2 receptor density of experimental animals as well as of schizophrenic patients as measured in both post-mortem studies and in vivo positron emission tomography studies of brain. LÄS MER

 3. 3. Vascular Endothelin and Angiotensin Receptors Regulation in Inflammatory Arterial Disorders

  Detta är en avhandling från Department of Internal Medcine, University Hospital of Lund

  Författare :Ivan Dimitrijevic; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ischemic heart disease; resistance artery; giant cell arteritis; temporal artery; immunohistochemistry; AT2 receptor; AT1 receptor; Endothelin-1; ETA receptor; ETB receptor;

  Sammanfattning : The present thesis is aimed to examine the hypothesis that the degree of vascular inflammation correlates with the expression of vascular endothelin and angiotensin receptors. The receptor changes were studied in subcutaneous resistance arteries in patients with different degrees of ischemic heart disease (IHD). LÄS MER

 4. 4. Therapy of neuroendocrine tumors with 177Lu-octreotate - Human tumor cell types and models and optimization of treatment Terapi av neuroendokrina tumörer med 177Lu-octreotate

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Johanna Dalmo; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; somatostatin; radionuclide therapy; receptor up-regulation; RBP; nephrotoxicity;

  Sammanfattning : Neuroendocrine (NE) tumors (NET) have often metastasized at the time of diagnose, which makes it hard to cure patients with NET. Radiolabeled hormone analogues (especially somatostatin analogues, SS) can be used for diagnostics (e.g. 111In-octreotide) and therapy (e. LÄS MER

 5. 5. Endothelin receptor changes during inflammation in the lung

  Detta är en avhandling från Laboratory of Experimental Vascular Research Department of Clinical Sciences Lund University

  Författare :Bengt Granström; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Andningsorganen; Respiratory system; Upregulation; Smooth muscle cells; Smoking; Sephadex; Remodeling; Rat; mRNA; Human; ETB receptor; ETA receptor; Lung; Endothelin; Asthma bronchiale; Contraction;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svensk sammanfattning (Swedish Summary) Inflammatoriska sjukdomar i luftvägarna tillhör ett av de vanligaste skälen till ohälsa. Astma, både allergisk och icke allergisk, kan debutera redan under de första levnadsåren och kan på lång sikt ge kroniskt nedsatt lungfunktion. LÄS MER