Sökning: "reality trend"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden reality trend.

 1. 1. När realismen blir orealistisk : Litteraturens "sanna historier" och unga läsares tolkningsstrategier

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Annette Årheim; Växjö universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature teaching; upper secondary school; faction literature; intermediality; reception; interpretation; paratext; text; visual media; realism; documentarism; reality trend; knowledge; truth; reality; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative Literature Education; Litteraturvetenskap – didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis discusses challenges to teaching and learning literature arising from young upper secondary school students’ interest in and reading of contemporary literature with truth claims. The main starting-point is that something central happens to text interpretation since visual media are taking control of the understanding of the realism concept. LÄS MER

 2. 2. Virtual Reality Technology for Factory Layout Planning

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Liang Gong; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; 3D Laser Scanning; Factory Layout Planning; Virtual Reality; Virtual Factory Modelling;

  Sammanfattning : Factory layout planning (FLP) has been a long-standing area that largely influences the overall productivity of the manufacturing practice. Today’s manufacturing industry faces great challenges owing to an increasing awareness of environmental concerns and the trend-shift from mass production to mass customization. LÄS MER

 3. 3. Exploring Interaction Design Perspectives on Heavy Vehicles

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Markus Wallmyr; Mälardalens högskola.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer Science; datavetenskap;

  Sammanfattning : Interaction design is more crucial than ever as an ingredient in product development and digitalization. Its need is driven by a trend where software based functionality is becoming increasingly important in all types of product features, simultaneously as new technology moves the frontier where interaction between human and computer takes place. LÄS MER

 4. 4. En välbyggd maskin, en mardröm för själen : det svenska fängelsesystemet under 1800-talet

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Roddy Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish prisons; prison guard; prison chaplain; punishment; prison; penitentiary; normalization; Discipline; discourse; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ordet "fängelse" ger mångfaldiga och motstridiga associationer; till höga murar och gallerförsedda fönster, till inspärrning, straff och farliga brottslingar men också till förtryck, utstötthet och trasiga människor. De svenska fängelserna växte fram under 1800-talet och var en del i en internationell trend. LÄS MER

 5. 5.  Treatment of cardiovascular risk factors in type 2 diabetes time trends and clinical practice

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

  Författare :Eva Fhärm; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :diabetes mellitus; cardiovascular disease; effectiveness; epidemiology; guideline adherence; primary health care; risk factor;

  Sammanfattning : Objectives Patients with type 2 diabetes are at much greater risk of developing cardiovascular diseases (CVD), including coronary heart disease (CHD), compared to non-diabetics. The lowering of glucose, blood pressure, and plasma lipid levels has been shown to reduce CHD risk, and treatment goals for these risk factors are now part of clinical practice guidelines. LÄS MER