Sökning: "reality program"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade orden reality program.

 1. 1. Reality-based brain-computer interaction

  Författare :Daniel Sjölie; Lars-Erik Janlert; Johan Eriksson; John Waterworth; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; reality-based brain-computer interaction; virtual reality; reality-based interaction; brain-computer interface; activity theory; the free-energy principle; grounded cognition; Cognitive science; Kognitionsvetenskap; Computer science; Datalogi; människa-datorinteraktion; människa-datorinteraktion;

  Sammanfattning : Recent developments within human-computer interaction (HCI) and cognitive neuroscience have come together to motivate and enable a framework for HCI with a solid basis in brain function and human reality. Human cognition is increasingly considered to be critically related to the development of human capabilities in the everyday environment (reality). LÄS MER

 2. 2. Plan and Reality : Municipal Energy Plans and Development of Local Energy Systems

  Författare :Jenny Stenlund Nilsson Ivner; Anders Mårtensson; Bengt Johansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; municipal energy planning; energy management; energy systems; systems; renewable energy; energy conservation; municipality; local authority; Environmental engineering; Miljöteknik;

  Sammanfattning : Enligt lagen om kommunal energiplanering ska varje svensk kommun ha en energiplan för tillförsel för tillförsel och användning av energi. Huruvida energiplanering är ett bra sätt att styra det kommunala energisystemet är dock omdebatterat. LÄS MER

 3. 3. Samhällets tvåsidighet : Aktör-struktur i tre forskningsansatsers program och tillämpningar

  Författare :Mikael Rundqvist; Sweden University of Gothenburg Department of political science; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Actor factors; actor theoretical approach; actor-structural theoretical approach. application; interna! logical congruence; relational concept of structure; research programme; structural theoretical approach; structure factors; two-sided leve! realism;

  Sammanfattning : Samhällsvetenskapliga portalfigurer som Durkheim, Marx och Weber har medverkat i diskussionen om aktör och struktur. Diskussionen om intentioner; agerande och samhällsstrukturer pågår fortfarande. Om de samhällsvetenskapliga fenomenen utgår från individen – aktören – och/eller dess omgivning - strukturen - är en evig fråga. LÄS MER

 4. 4. Simulation supported training in oral radiology : methods and impact on interpretative skill

  Författare :Tore Nilsson; Jan Ahlqvist; Martin Rydmark; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Virtual reality; simulation; simulator; radiology; radiography; learning; skill acquisition; visual-spatial ability; parallax; Radiology; Radiologi; odontologi; Odontology;

  Sammanfattning : Simulation is an important tool when training is hazardous, time consuming, or expensive. Simulation can also be used to enhance reality by adding features normally not available in the real world. LÄS MER

 5. 5. Real-Time Algorithms and Intersection Test Methods for Computer Graphics

  Författare :Tomas Möller; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :texture; ray tracing; radiosity; color; three-dimensional graphics and realism; virtual reality; algorithms; shadowing; shading;

  Sammanfattning : In real-time computer graphics applications, at least three major forces are in conflict, namely, rendering speed, the level of realism, and interactivity. Therefore this thesis focuses on real-time algorithms that enhance the realism while maintaining high rendering speed, and on fast intersection test methods in order to speed up, for example, collision detection, picking processes and ray tracing. LÄS MER