Sökning: "reality TV"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden reality TV.

 1. 1. TV-produktion i Sverige En studie av TV-producenter inom drama och samhällsprogram

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Irène Grundberg; Lowe Hedman; Lars-Åke Engblom; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TV production; TV producer; organization of TV production; professionalization; competition; drama; journalism; interview study; TV channels; production companies; TV stations;

  Sammanfattning : As television viewers we are used to watching television as a flow of programs with varying content, and usually do not think about how the programs are created. Who decides what should be produced and what the programs should contain? What role do the TV producers play? Who are the producers? Have their working conditions changed due to changes in society?The aim of this study was to answer questions about the TV producer’s background and career, and about how ideas for TV productions developed into actual TV programs. LÄS MER

 2. 2. Inter esse : det skapande subjektet, Norén och Reality

  Detta är en avhandling från Stockholm : Gidlunds förlag

  Författare :Per Zetterfalk; Sven-Eric Liedman; Suzanne Osten; Bo Florin; Maaret Koskinen; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lars Norén; Reality; artistic research; creativity; subject; writing and directing; fiction and reality; tacit knowledge; aesthetics; TV; media and art; Artistic practices; Konstnärliga praktiker; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

  Sammanfattning : At the centre of this dissertation is the artistic formation and, as an extension, the scientific formation. The purpose of the work is to reflect on the way from ambition to creation, to capture what about this process is unique. I have chosen two objects for my research. LÄS MER

 3. 3. Inter esse : Det skapande subjektet, Norén och Reality

  Detta är en avhandling från Stockholm : Gidlunds Förlag

  Författare :Per Zetterfalk; Sven-Eric Liedman; Suzanne Osten; Bo Florin; Maaret Koskinen; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lars Norén; Reality; artistic research; creativity; subject; writing and directing; fiction and reality; tacit knowledge; aesthetics; TV; media and art; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : At the centre of this dissertation is the artistic formation and, as an extension, the scientific formation. The purpose of the work is to reflect on the way from ambition to creation, to capture what about this process is unique. I have chosen two objects for my research. LÄS MER

 4. 4. Televisionization : Enactments of TV Experiences in Novels from 1970 to 2010

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of English, Stockholm University

  Författare :Claudia Weber; Claudia Egerer; Julia Faisst; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; televisionization; television culture; TV experiences; Tichi; teleconsciousness; Deuze; media life; reality TV; validation; Baudrillard; hyperreality; telemorphosis; English; engelska;

  Sammanfattning : TV’s conquest of the American household in the period from the 1940s to the 1960s went hand in hand with critical discussions that revolved around the disastrous impact of television consumption on the viewer. To this day, watching television is connected with anxieties about the trivialization and banalization of society. LÄS MER

 5. 5. Pretend that it is Real! Convergence Culture in Practice

  Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Culture and Society

  Författare :Marie Denward; Jay Bolter; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; media convergence; alternate reality games; broadcast television; pervasive games; culture of production; ethnography; game design; game development; transmedia storytelling; pervasive live action role-playing; fiction; reality; participatory culture; audience; interactivity; public service broadcasting; media studies;

  Sammanfattning : Mediekonvergens definieras och förklaras oftast som en teknisk och industriell företeelse, som den process där ny teknik anpassas till den befintliga medieindustrin och dess produktionskulturer. I dagens hybrida medielandskap kan mediekonvergens också beskrivas som den sociala process och de aktiviteter som medieanvändare deltar i när de rör sig mellan olika medier i jakt på underhållning och erfarenheter. LÄS MER