Sökning: "real estate management"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade orden real estate management.

 1. 1. Challenges of Commercial Real Estate Management : An analysis of the Swedish commercial real estate industry

  Författare :Peter Palm; Frances Plimmer; Hans Lind; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Real estate management; Quality in real estate management; Incentives for effort; Information sharing; Organisational structure; Customer focus; information sharing;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av fem artiklar som var och en adresserar ett specifikt område inom förvaltning av kommersiella fastigheter. Det övergripande syftet med avhandlingen är att se till de utmaningar förvaltning av kommersiella fastigheter innebär. LÄS MER

 2. 2. Improving strategic decisions for real estate investors : Perspectives on allocation and management

  Författare :Sigrid Katzler; Svante Mandell; Inga-Lill Söderberg; Elias Oikarinen; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public real estate; private real estate; MPT; time-varying correlation; liquidity; mixed-asset portfolio; real estate portfolio; diversification; outsourcing; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Sammanfattning : Real estate is an attractive asset class in the mixed-asset portfolio due to favorable risk return characteristics and low correlations with other asset classes like stock and bonds. Unlike financial assets, real estate is a physical asset where large lot sizes/indivisibility, heterogeneity, low liquidity and high transaction costs make applying financial models like modern portfolio theory (MPT) challenging. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsförvaltning med miljöproblemen i fokus : om miljöstyrning och uppföljning av minskad miljöpåverkan i fastighetsförvaltande organisationer

  Författare :Tove Malmqvist; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; environmental management systems; real estate management; environmental impact; environmental performance; Civil engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : Many of our most important and debated environmental problems of today have a tight relationship to the built environment. Examples are energy use, diffusion of chemical compounds through building materials and products and negative health impacts caused by emissions to indoor environments. LÄS MER

 4. 4. Digitalization and innovation in the real estate and facility management sectors - an ecosystem perspective

  Författare :Olli Kytömäki; Kent Eriksson; Kim Wikström; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; business ecosystem; digitalization; digitization; digital transformation; facilities management; facility management; innovation; innovation ecosystem; property technology; proptech; real estate; social network analysis; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Digitalization has become a topic of several presentations and discussions in real estate industry seminars in recent years. Often the speeches are about why the real estate industry needs digitalization, presenting threats and opportunities for the participants of the seminars. LÄS MER

 5. 5. Institutional Real Investments : Real Estate in a Multi-Asset Portfolio

  Författare :Jon Lekander; Åke Gunnelin; Tony Key; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Real Estate Investment; Asset Allocation; Alternative Assets; Multi-Asset Portfolio; Real Estate and Construction Management; Fastigheter och byggande;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze real estate investments from the vantage point of an institutional multi asset investor perspective, both in terms of the potential benefits real estate can bring as well as the challenges it can pose. The thesis consists of six papers and approaches the research question from three distinct perspectives. LÄS MER