Sökning: "reading and writing disorder"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden reading and writing disorder.

 1. 1. Problems of language and communication in children; Identification and intervention

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Barbro Bruce; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiology; Medicin människa och djur ; Otorhinolaryngology; Interaction; Medicine human and vertebrates ; Intervention; Screening; Language and communication problems; audiologi; hörsel- och talorganen; ADHD; Identification; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Medicine; language development; language disorders; language intervention;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om språk- och kommunikationsproblem hos barn. Den består av fyra studier, varav de två första behandlar frågan om hur och när sådana svårigheter kan identifieras och de två följande om hur man kan stödja och stimulera barn med språkstörning inom ramen för dels naturliga, och dels professionella samtalskontexter. LÄS MER

 2. 2. Girls with social and/or attention impairments

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Svenny Kopp; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Autism Spectrum Disorder ASD ; Attention-Deficit Hyperactivity Disorder ADHD ; girls; psychiatric comorbidity; Developmental Coordination Disorder; Reading Writing Disorder RWD ; school situation; Autism Spectrum Screening Questionnaire ASSQ ; ASSQ-REV;

  Sammanfattning : Background: This study set out to increase knowledge about the clinical presentation, impairment level, associated problems, and screening/identification of girls coming to clinics with non-specified social and/or attention deficits. Material and methods: An in-depth case study of six girls presenting to clinicians with social deficits had showed that they all met criteria for autism, in spite of the fact that this diagnosis had not previously been considered. LÄS MER

 3. 3. Autism spectrum disorders. Developmental, cognitive and neuropsychological aspects

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Agneta Nydén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Autism; Asperger syndrome; AD HD; reading and writing disorder; neuropsychology; neurocognition; executive functions; attention; theory of mind; central coherence; Griffiths; WISC-R; WISC-III; Kaufman factors; Mirsky model; test-retest stability; follow up; gender differences;

  Sammanfattning : Introduction and aims: Autism, Asperger syndrome and attention-deficit/hyperactivity disorder (AD/HD) are clinically defined neuropsychiatric syndromes that affect 6 to 10 per cent of all children. These common developmental disorders can be understood at different levels. LÄS MER

 4. 4. Molecular studies of dyslexia : regulation and function of DYX1C1

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Biosciences and Nutrition

  Författare :Kristiina Tammimies; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Developmental dyslexia is a specific reading disability characterized by unexpected difficulty in reading and writing despite adequate intelligence, education, normal senses and social environment. It is the most common childhood learning disorder affecting five to ten percent of school age children and it is more common among boys than girls. LÄS MER

 5. 5. Language problems at 2½ years of age and their relationship with school-age language impairment and neuropsychiatric disorders

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Biosciences and Nutrition

  Författare :Carmela Miniscalco; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; language screening; language development; language delay; longitudinal; neuropsychiatric disorders; narrative skill;

  Sammanfattning : Background: International research has shown that language delay (LD) is associated with social, cognitive, emotional and/or behavioural deficiencies, but there is still a need for extended knowledge about LD at early age and its relationship with long-term language impairment and neuropsychiatric disorders in Swedish children. Aims: To study (a) if children with a positive screening result or a negative screening result at 2½ years of age showed persistent or transient language difficulties at 6 years of age and, (b) whether or not children identified by language screening at 2½ years of age were diagnosed with language, neurodevelopmental and/or neuropsychiatric impairments at school age. LÄS MER