Sökning: "reading ability"

Visar resultat 1 - 5 av 146 avhandlingar innehållade orden reading ability.

 1. 1. Att läsa : -ett behov, -ett krav, -en nödvändighet : en analys av den första internationellt jämförande studien av vuxnas förmåga att förstå och använda skriftlig information :  International Adult Literacy Survey = [Reading] : [-a need, a requirement, a necessity]

  Författare :Anna-Lena Eriksson-Gustavsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :IALS; international comparative study; adults reading ability; adults reading habits; education; reading diaries; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This is a presentation and an analysis of the International Adult Literacy Survey, IALS, the first international comparative study of reading ability and reading habits among adults. The study was carried out in seven countries in Europe and North America during 1994 och 1995. LÄS MER

 2. 2. Reading ability of Latvian students : results from an international study

  Författare :Indra Dedze; Carsten Elbro; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reading literacy; reading ability; reading instruction; word recognition; voluntary reading; home background; Latvia; internationell pedagogik; International Education;

  Sammanfattning : Reading literacy is becoming a crucial skill for the success in the modern society. Since Latvia is an industrialized country, with a relatively small population, it is of a crucial importance that the educational system produces well literate people. LÄS MER

 3. 3. Läsutveckling under mellan- och högstadiet : En longitudinell studie av läsfärdigheter hos elever med och utan lässvårigheter

  Författare :Karin Stenlund; Diana Berthén; Ulla Ek; Ulf Fredriksson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Longitudinal; middle school; lower secondary school; reading ability; reading difficulties; reading development; decoding; vocabulary; reading comprehension; questionnaire; strategies; interview; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : This dissertation consists of two studies, a middle school study and a follow-up study. In the middle school study, the reading ability of a group of middle school students, of which some have reading difficulties, is described and analyzed along with the classroom conditions the students are given for the development of their reading abilities. LÄS MER

 4. 4. Children with Cochlear Implants : Cognition and Reading Ability

  Författare :Malin Wass; Björn Lyxell; Birgitta Sahlén; Birgitta Larsby; Anita McAllister; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Cochlear implants; children; working memory; phonological skills; lexical access; reading ability; Cochleaimplantat; barn; arbetsminne; fonologiska färdigheter; lexikal aktivering; läsförmåga.; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The present thesis investigated cognitive ability in children with severe to profound hearing impairment who have received cochlear implants (CIs). The auditory stimulation from a cochlear implant early in life influences most cognitive functions as a consequence of the plasticity of the brain in the young child. LÄS MER

 5. 5. Läsning på mellanstadiet : En studie med fokus på elevers läsförmåga

  Författare :Karin Stenlund; Staffan Selander; Kristina Danielsson; Ulf Fredriksson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :reading ability; decoding; reading comprehension; middle school; teacher assessment; questionnaire; classroom observation; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : This study describes the reading ability of 26 middle school students, and the ways in which their reading development is supported in two different classrooms. In order to scrutinize results of students at different reading levels, three focus students were selected.This thesis has four aims. LÄS MER