Sökning: "reactor design"

Visar resultat 1 - 5 av 107 avhandlingar innehållade orden reactor design.

 1. 1. Design studies of ELECTRA : European Lead-Cooled Training Reactor

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Erdenechimeg Suvdantsetseg; KTH.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SRA - Energy; SRA - Energi;

  Sammanfattning : A fast neutron research reactor with heavy metal coolant is of interest for Generation IV reactor system develop- ers. In this thesis, the European Lead-Cooled Training Reactor (ELECTRA), which is a low-power lead-cooled fast reactor intended for training purposes, is analyzed. The main aim of the design is that the total nominal power of 0. LÄS MER

 2. 2. Development of an Improved Thermal-Hydraulic Modeling of the Jules Horowitz Reactor

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Reijo Pegonen; KTH.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Jules Horowitz Reactor; CATHARE2; STAR-CCM ; FLICA4; Material Testing Reactor; Computational Fluid Dynamics; System code; Reactor modeling;

  Sammanfattning : The newest European high performance material testing reactor, the Jules Horowitz Reactor, is under construction at CEA Cadarache research center in France. The reactor will support existing and future nuclear reactor technologies, with the first criticality expected at the end of this decade. LÄS MER

 3. 3. Process Optimization of UV-Based Advanced Oxidation Processes in VOC Removal Applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Francesco Montecchio; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; AOP; UV; photocatalysis; ozone; air pollution; VOC abatement; reactor design; reactor modelling; photocatalyst support; electrochemical treatment; electrochemical etching; irradiation modelling; kinetics modelling; fluid dynamics simulation; prototype; full-scale; CFD simulation; Chemical Engineering; Kemiteknik;

  Sammanfattning : Air pollution is a major concern in developed countries due to its hazardous health effects. Recent studies by the WHO (World Health Organization) estimate that urban air pollution causes a number of diseases of the respiratory tract and is associated with 150,000 deaths each year. LÄS MER

 4. 4. Coil Design and Related Studies for the Fusion-Fission Reactor Concept SFLM Hybrid

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Hagnestål; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fusion; Fission; Hybrid reactor; Actinides; Mirror Machine; Quadrupolar mirror; Coils; Fysik; Physics;

  Sammanfattning : A fusion-fission (hybrid) reactor is a combination of a fusion device and a subcritical fission reactor, where the fusion device acts as a neutron source and the power is mainly produced in the fission core. Hybrid reactors may be suitable for transmutation of transuranic isotopes in the spent nuclear fuel, due to the safety margin on criticality imposed by the subcritical fission core. LÄS MER

 5. 5. Structural integrity of prestressed nuclear reactor containments

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Patrick Anderson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; steel liner; reliability; relaxation; shrinkage; creep; loss of prestress; tendon; Nuclear; containment; design pressure; Construction technology; Anläggningsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett kärnkraftverk är utrustat med ett omfattande försvar avsett att förhindra radioaktivt utsläpp vid en eventuell reaktorolycka. Detta försvar är uppbyggt av ett antal skyddsbarriärer, där reaktorinneslutningen utgör den sista barriären mot omgivningen. LÄS MER