Sökning: "re-recurrence"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet re-recurrence.

  1. 1. Recurrent groin hernia - Outcome after surgery

    Detta är en avhandling från Surgery, Faculty of Medicine, Lund University

    Författare :Dan Sevonius; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Groin hernia; inguinal hernia; recurrence; re-recurrence; mesh repair; chronic pain; hernia register;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Vad är ljumskbråck och hur vanligt är det ? Bråck är en försvagning i bukväggen genom vilken bukhinnan och bukinnehåll kan bukta ut så att en knöl kan kännas. Bråck i ljumsken kan vara medfödda eller utvecklas med stigande ålder då vävnaden försvagas. LÄS MER