Sökning: "ray-trace"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet ray-trace.

 1. 1. MULTIFOCAL SPHERICAL FISH LENSES

  Författare :Yakir Gagnon; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Multifocal Lens; Adaptation; Dispersion; Spherical lens; Model; Fish; Ray-trace; Longitudinal Chromatic Aberration; Longitudinal Spherical Aberration; Modulation Transfer Function; Point Spread Function; Refractive Index Gradient;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syn är avgörande för många djurs överlevnad. En väldigt viktig del av ögat är linsen då ljuset fokuseras genom den. I denna studie har jag undersökt hur fisklinser fokuserar ljus. LÄS MER

 2. 2. Joint Pose and Radio Channel Estimation

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Anders Mannesson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : This thesis investigates the combination of pose and radio channel estimation. Pose is the knowledge of the position and orientation of a device whereas the radio channel describes the transmission medium between radio transmitters and receivers. LÄS MER