Sökning: "rate constants"

Visar resultat 1 - 5 av 110 avhandlingar innehållade orden rate constants.

 1. 1. Radiation Induced Oxidative Dissolution of UO2

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Ella Ekeroth; KTH.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; radiation; radiolysis; UO2; spent nuclear fuel; radicals; oxidants; reductants; rate constants; dissolution; H2O2; H2; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Nuclear chemistry; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Kärnkemi;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna doktorsavhandling berör oxidativ upplösning av UO2 (som modellsubstans för utbränt kärnbränsle) orsakad av radiolys av vatten samt effekten av H2 på denna denna process.Hastighetskonstanter för oxidation av UO2-pulver med olika oxidanter såsom H2O2 har bestämts experimentellt. LÄS MER

 2. 2. Molecular Recognition in Antibody Engineering. Studies on recombinant and phage displayed antibodies

  Detta är en avhandling från Ann-Christin Malmborg, Dept. of Immunotechnology, P.O.Box 7031, S-220 07, Lund, Sweden

  Författare :Ann-Christin Malmborg Hager; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; affinity; antibody; kinetic; Immunologi; serologi; serology; Immunology; Bioteknik; Biotechnology; library; selection; surface display; phage display; association rate; dissociation rate;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om antikroppar. Antikroppar är proteiner som bildas av vårt immunförsvar för att skydda oss mot farliga ämnen i vår omgivning, som tex bakterier. På grund av antikroppars unika uppbyggnad och funktion utnyttjas ofta dessa på konstgjord väg. LÄS MER

 3. 3. Atom-Diatom Scattering. From Potential Energy Surfaces to Rate Constants

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Erik Abrahamsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis is about the theoretical study of collisions between atoms and diatomic molecules. It might seem like a trivial problem, but in reality it is a highly complex process. Despite, or because of, their apparent simplicity, these processes are of importance for a broad area of science. LÄS MER

 4. 4. Effects of radiolysis on the dynamics of UO2-dissolution

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kemi

  Författare :Ella Ekeroth; KTH.; [2003]
  Nyckelord :UO2; spent nuclear fuel; radiolysis; H2O2; H2; oxidation; dissolution; reduction; rate constants; modeling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fluorescent Probes and Protein Misfolding: Methods and Applications

  Detta är en avhandling från Department of Biochemistry and Structural Biology, Lund University

  Författare :Irem Nasir; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Protein misfolding; fluorophores; filter-trap; site-specific fluorophore labeling; amyloid-beta; microscopic rate constants; solvatochromic probes; alpha-synuclein; lipid vesicles; nanoparticles; protein adsorption;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English Proteins are smart molecules. They act in a vast variety of roles, for instance as transporters, messengers, catalysts, warriors and scaffolds. The ability of a specific protein to perform a task is closely related to its three-dimensional shape (native fold). LÄS MER