Sökning: "radio och tv"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade orden radio och tv.

 1. 1. Lokal radio och TV : en analys av publikstruktur och deltagande

  Författare :Anders Lindblad; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; RADIO; LOCAL TELEVISION; AUDIENCE; PARTICIPATION; DEMOCRACY; PUBLIC ACCESS; NEIGHBOURHOOD RADIO; SWEDEN; CABLE TELEVISION;

  Sammanfattning : The background to the thesis is the decentralization trend which has led to the development of various forms of local radio and television in a number of countries, including Sweden. Common to all official statements regarding the emergence of local media is the theme that local media has a potential for strengthening democracy. LÄS MER

 2. 2. Genom tråd och eter : Framväxten av distributionsnätet för radio och TV

  Författare :Nina Wormbs; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Millimeter-Wave Impulse Radio

  Författare :Mats Ärlelid; Institutionen för elektro- och informationsteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Compound semiconductor; resonant tunneling diode; ultra wideband; 60 GHz; on-off keying; transmitter; receiver; and super-regenerative oscillator;

  Sammanfattning : This thesis investigates the opportunity of wireless multi-gigabit per second communication at the millimeter-wave (mmW) frequencies around 60 GHz by using impulse radio and nanoelectronics. Today most wireless communication take place in the microwave region, where several different systems and applications are crowding the narrow-band channels. LÄS MER

 4. 4. On Unicast QoS Routing in Overlay Networks

  Författare :Dragos Ilie; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : In the last few years the Internet has witnessed a tremendous growth in the area of multimedia services. For example YouTube, used for videosharing [1] and Skype, used for Internet telephony [2], enjoy a huge popularity, counting their users in millions. LÄS MER

 5. 5. Sensationella berättelser. En studie av nyheter från Angola 1987 och prinsessan Dianas död 1997 i dagstidningar, radio och tv

  Författare :Marina Ghersetti; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :nyhetsjournalistik; sensation; berättarstruktur; mediepublik; press; radio; tv;

  Sammanfattning : Sensationella berättelser handlar om nyheter som fått mycket och extremt mycket uppmärksamhet. Två fall av nyhetsrapportering analyseras: kidnappningen av tre svenska biståndsarbetare i Angola hösten 1987 och prinsessan Dianas död 1997. LÄS MER