Sökning: "radio frequency RF"

Visar resultat 1 - 5 av 134 avhandlingar innehållade orden radio frequency RF.

 1. 1. High Frequency Characterization and Modeling of SiGe Heterojunction Bipolar Transistors

  Författare :B. Gunnar Malm; KTH; []
  Nyckelord :Silicon-Germanium SiGe ; heterojunction bipolar transistor HBT ; low-frequency noise; high-frequency noise; harmonic distortion; linearity; device simulation; collector profile; epitaxial base integration; radio frequency RF ; radio frequency inte;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Low phase noise voltage controlled micro- and millimeter wave oscillators

  Författare :Stefan Andersson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; radio; anti series; microstrip resonator; silicon bipolar transistor; amplitude limiter; cavity resonator; varactor; transposed gain; MESFET; automatic gain control; VCO; delay line; laser; RF; oscillation criteria; millimetre wave; oscillator; mm-wave; noise; multiplier; fibre optic; SAW; DRO; PLL; surface acoustic wave; Si BJT; 1 f noise; FM noise; HEMT; clipping diode; HBT; YIG sphere; device; terfenol; gunn diode; stabilised; YIG film; quarts crystal; phase locked loop; magnetostrictive; resonator; phase error; whispering gallery mode; sapphire resonator; Fabry-Perot resonator; PHEMT; microwave; HFET; phase noise; DR; dielectric resonator; PM noise; balanced oscillator; piezo electric; AGC; frequency discriminator;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Monocrystalline-Silicon Based RF MEMS Devices

  Författare :Mikael Sterner; Joachim Oberhammer; Roberto Sorrentino; KTH; []
  Nyckelord :RF MEMS; radio frequency; microelectromechanical system; microsystem technology; monocrystalline silicon; switch; tuneable capacitor; high-impedace surface; phase shifter; rectangular waveguide; transmission line;

  Sammanfattning : This thesis presents novel radio-frequency microelectromechanical (RF MEMS) devices, for microwave and millimeter wave applications, designed for process robustness and operational reliability using monocrystalline silicon as structural material. Two families of RF MEMS devices are proposed. LÄS MER

 4. 4. On Radio Frequency Behavioral Modeling : Measurement Techniques, Devices and Validation Aspects

  Författare :Per Niklas Landin; Peter Händel; Magnus Isaksson; Wendy Van Moer; Per N. Landin; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronics; Elektronik;

  Sammanfattning : Effektförstärkare för radiofrekvensapplikationer utgör fortfarande ett av de största problemen i trådlösa kommunikationssystem. Detta beror på att dessa förstärkare är ickelinjära, har låg energieffektivitet och ger mycket distortioner. Bättre verktyg för att förstå och korrigera dessa beteenden är nödvändiga. LÄS MER

 5. 5. Multiband LNA Design and RF-Sampling Front-Ends for Flexible Wireless Receivers

  Författare :Stefan Andersson; Christer Svensson; Marc Tiebout; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; RF; Microelectronics; Multiband LNAs; RF-Sampling; Sampling Front-Ends; Flexible Wireless Receivers; Multistandard Receivers.; Electronics; Elektronik;

  Sammanfattning : The wireless market is developing very fast today with a steadily increasing number of users all around the world. An increasing number of users and the constant need for higher and higher data rates have led to an increasing number of emerging wireless communication standards. LÄS MER