Sökning: "radiation mechanism"

Visar resultat 1 - 5 av 133 avhandlingar innehållade orden radiation mechanism.

 1. 1. Modern Computational Physical Chemistry An Introduction to Biomolecular Radiation Damage and Phototoxicity

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jorge Llano; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biology; statistical mechanics; biophysical chemistry; interface; surface thermodynamics; bioelectrochemistry; ionizing radiation; radiation therapy; condensed matter; computational chemistry; nucleic acids; radiation damage; electrode potential; electronic transport; photochemistry; strand break; photodynamic action; cytostatic; solvation; solvated electron; absolute potential; chemical potential; Biologi; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi;

  Sammanfattning : The realm of molecular physical chemistry ranges from the structure of matter and the fundamental atomic and molecular interactions to the macroscopic properties and processes arising from the average microscopic behaviour.Herein, the conventional electrodic problem is recast into the simpler molecular problem of finding the electrochemical, real chemical, and chemical potentials of the species involved in redox half-reactions. LÄS MER

 2. 2. Arctic clouds - interactions with radiation and thermodynamic structure

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Meteorology, Stockholm University

  Författare :Joseph Sedlar; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Arctic; stratus; radiation; thermodynamic structure; cloud radiative forcing; seasonal transition; NATURAL SCIENCES Earth sciences Atmosphere and hydrosphere sciences Meteorology; NATURVETENSKAP Geovetenskap Atmosfärs- och hydrosfärsvetenskap Meteorologi; Atmospheric Sciences; atmosfärvetenskap;

  Sammanfattning : Clouds play in important role in the climate system through their interaction with radiation. Globally, clouds tend to cool the Earth by reflecting solar radiation and shading the surface. LÄS MER

 3. 3. Synchrotron X-ray based characterization of technologically relevant III-V surfaces and nanostructures

  Detta är en avhandling från Lund University , Department of physics

  Författare :Andrea Troian; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-03]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; synchrotron radiation; III-V semiconductors; high-k oxides; passivation; doping; XPS; AP-XPS; SPEM; XRF; full field X-ray diffraction microscopy; Fysicumarkivet A:2019:Troian;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning:En studie publicerad av NASA:s Goddard Institute for Space Studies år 2019 visade att de genomsnittliga globala temperaturerna under de senaste fyra åren (2015-2018) var de högsta som någonsin registrerats i människans historia. Den nyheten passar väl in i de alarmerande prognoserna om global uppvärmning, och kräver snabba och radikala handlingar. LÄS MER

 4. 4. Daphnids adaptive strategies to UV radiation

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Engineering

  Författare :Carla Eloisa Fernández; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cladocera; Zooplankton; Andean lakes; Daphnia; Ultraviolet radiation; Migration strategy; Photo-protection;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the adaptive strategies of daphnids that allows them to maintain stable populations while deal with UV radiation, highlighting the differences in the responses that populations with different evolutionary histories may have.Although exposition to lethal doses in nature is unlikely, sub-lethal UV-B radiation doses may have strong impacts on zooplankton. LÄS MER

 5. 5. Ultraviolet radiation and cornea

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, -

  Författare :Alexander Podskochy; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cornea; UVR; keratocytes; apoptosis; Fas ligand; hyaluronan; biglycan; rabbit; wound healing.;

  Sammanfattning : Results. UVR at subthreshold doses did not produce any corneal damage that could be detected in the light microscope. Apoptosis was detected to be one important mechanism leading to corneal cell damage after UVR exposure at photokeratitis doses. Photokeratitis doses at 270, 280, and 290 inn led to a superficial corneal damage. LÄS MER