Sökning: "röstläga"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet röstläga.

  1. 1. Glottografisk frekvensindikering

    Detta är en avhandling från Luds universitet

    Författare :Peter Kitzing; Lund University.; Lunds universitet.; [1979]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; röstomfång; röstläga; Glottografisk; frekvensindikering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER