Sökning: "rökning"

Visar resultat 1 - 5 av 105 avhandlingar innehållade ordet rökning.

 1. 1. Addressing smoking during pregnancy : the challenge to start from the woman's view

  Författare :Agneta Abrahamsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Smoking cessation; Smoking prevention control; Smoking psychology; Pregnancy; Motivation; Health education; Tobaksrökning och graviditet; Pregnant women ¡ Tobacco use; Rökavvänjning; Graviditet; Graviditet; Rökning; Rökavvänjning; Rökvanor; Tobaksrökning; Health education; Smoking cessation; Public health science; Folkhälsovetenskap; MEDICINE; MEDICIN; samhällsmedicin; Socialmedicin; smoking habits; smoking cessation; wellbeing; Sense of Coherence; health education; narrative; Social medicine; phenomenography; health providers;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? : En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

  Författare :Mona Sundh; Curt Hagquist; Charli Eriksson; Urban Janlert; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; smoking; prevention; tobacco; adolescents; minimum-age law of 18 years; test purchases; tobak; 18-årsgräns; ungdomar; provinköp; rökning; prevention; Public health science; Folkhälsovetenskap; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Smoking habits in adolescence have a strong impact on smoking habits in adulthood. Nine of ten adult smokers started smoking before the age of eighteen. Thus, efforts to prevent the use of tobacco among minors are of great interest. In 1997 a minimum-age law of 18 years for purchase of tobacco was introduced in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Social inequity in health : Explanation from a life course and gender perspective

  Författare :Masuma Novak; Christina Ahlgren; Anne Hammarström; Kate Hunt; Umeå universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; social inequity; pathways; social causation; life course; gender; intersectionality; smoking; musculoskeletal disorders; obesity; social mobility; Sweden; Public health medicine research areas; Folkhälsomedicinska forskningsområden; Epidemiology; Epidemiologi; Public health science; Folkhälsovetenskap; Gender studies; Genus; Epidemiology; epidemiologi; hälso- och sjukvårdsforskning; health services research; näringslära; Nutrition; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin; Social environment; Social class; Life style; Obesity etiology; Smoking epidemiology; Musculoskeletal diseases etiology; Intersektionalitet; Socioekonomi; Hälsa vikten rökning Sverige; Sjukdomar kropp levnadsförhållanden; Klasstillhörighet genus utbildning; Social inequity; Pathways; Social causation; Life course; Gender; Intersectionality; Social mobility4; Socioeconomics; Health obesity smoking Sweden; Diseases body living conditions; Class affinity gender education;

  Sammanfattning : Background: A boy child born in a Gothenburg suburb has a life expectancy that is nine years shorter than that of another child just 23 km away, and among girls the difference is five years. There is no necessary biological reason to this observed difference. LÄS MER

 4. 4. Secondary exposure to inhaled tobacco products

  Författare :Matz Larsson; Scott M. Montgomery; Kjell Larsson; Bo Lundbäck; Luke Clancy; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN; Medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Även andra individer än rökaren kan påverkas av tobaksrökning. Syftet med denna avhandling var att undersöka några sådana effekter. Studierna omfattar såväl passiv rökning som exponering under graviditet. LÄS MER

 5. 5. Reproductive function in young Swedish men - Time trend, prenatal and adult exposure to smoking and phthalates

  Författare :Jonatan Axelsson; Malmö Reproduktionsmedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Semen analysis; maternal exposure; paternal exposure; smoking; phthalate;

  Sammanfattning : A decrease in male reproductive function, including sperm counts, during the second half of the 20th century, has been postulated. During this period, testicular cancer has increased several-fold. Environmental and lifestyle-related factors have been proposed as explanations for a possible negative trend in male reproductive function. LÄS MER