Sökning: "rådgivare"

Visar resultat 6 - 10 av 10 avhandlingar innehållade ordet rådgivare.

 1. 6. Rådgivningsansvar – särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Fredric Korling; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advice; advisor; financial advice; investment advice; adviser liability; tort; damages; MiFID; behavioral finance; consumer; accountant; lawyer; insurance intermediary; financial market; råd; rådgivning; finansiell rådgivning; investeringsrådgivning; finansrådgivning; placeringsrådgivning; rådgivaransvar; rådgivningsansvar; skadestånd; MiFID; behavioral finance; konsument; revisor; advokat; försäkringsförmedlare; värdepappersmarknad; LAW JURISPRUDENCE Private law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt; LAW JURISPRUDENCE Private law Tort law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Skadeståndsrätt; LAW JURISPRUDENCE Private law Contract law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Speciell avtalsrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : The liability incurred with respect to advisory services, particularly with respect to financial and investment advice, is the subject of this thesis. A number of factors that have influenced developments within the societal and regulatory environments in which advisory services are provided, primarily with respect to financial advice, are examined. LÄS MER

 2. 7. Understanding the relationships between bank-customer relations, financial advisory services and saving behavior

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Cecilia Hermansson; KTH.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Saving behavior; consumer finance; consumer financial decision making; financial services; relationship marketing; exchange forms; saving motives; risk attitudes; financial literacy; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : While the saving environment has become more complex in recent years, so has the demand for individual activity. Important impetuses include financial deregulation, globalization, technological change, and reformed pension systems. LÄS MER

 3. 8. Attentatet på Dramaten. En studie av Alf Sjöbergs uppsättning av Marika Stiernstedts drama. The Outrage at the Royal Dramatic Theatre in Stockholm. A studie of Alf Sjöberg's stageing of Marika Stiernstedt's drama

  Detta är en avhandling från Martinssons förlag, Hunneberga skola 1, S - 240 35 Harlösa

  Författare :Eva Martinsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ethical questions.; antfascism; censorship; Swedish neutrality; The Second World War; The Royal Dramatic Theatre; Theatre; directing; Dramatic art; Teatervetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar den svenska författarinnan Marika Stiernstedts drama Attentatet och regissören Alf Sjöbergs uppsättning av det på Dramaten 1944. Produktionsprocessen följs från dramats tillkomst till uppsättningens möte med publiken. LÄS MER

 4. 9. The Mild Boredom of Order : A Study in the History of the Manuscript Collection of Queen Christina of Sweden

  Detta är en avhandling från Department of Cultural Sciences, Lund University

  Författare :Eva Nylander; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Queen Christina of Sweden; Isaac Vossius; Nicolas Heinsius; Gabriel Naudé; history of book collecting; manuscript collections literary war booty; classification systems; cataloging traditions; Vatican Library; Fondo Reginense Latino; Codices Reginenses Latini; Domenico Teoli; the order of books; sociology of collections; Baroque book culture;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Titelns första del är ett Walter Benjamin-citat som bildar utgångspunkt och förklaras i avhandlingens första kapitel. Tidigare forskning, samlat till fyra tematiska områden, presenteras: drottning Kristina själv och hennes lärdom, bibliotekarierna och de andra lärda, det kungliga biblioteket i Stockholm och samlingen i Rom. LÄS MER

 5. 10. Hälsopedagogik i sjuksköterskeutbildningen

  Detta är en avhandling från Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö

  Författare :Heléne Ivarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didaktik; Pedagogik; Pedagogy and didactics; teachers and students conceptions.; phenomenography; nursing education; Contextual analysis; health pedagogy; Psychology; Psykologi; General practice; medical training; Allmän medicinsk utövning; medicinsk utbildning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen studeras hur lärare och studenter uppfattar hälsopedagogik i sjuksköterskeutbildningen. Det är begreppet hälsopedagogik som fokuseras, hur det innebördsligt kan förstås och beskrivas i ett utbildningssammanhang. LÄS MER