Sökning: "rådgivare"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet rådgivare.

 1. 1. Revisorn som rådgivare : En studie av mindre och medelstora företags relation till revisorn

  Detta är en avhandling från Umeå universitet

  Författare :Tobias Svanström; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Karl XII och hans rådgivare : den utrikespolitiska maktkampen i Sverige 1697-1702

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gustaf Jonasson; Uppsala universitet.; [1960]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Om konsten att konstruera en kvinna. Retoriska strategier i 1800-talets rådgivare och i Marie Sophie Schwartz' romaner

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Gunlög Kolbe; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Techniques for Efficient Constraint Propagation

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mikael Zayenz Lagerkvist; KTH.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; constraint programming; constraint propagation; optimization; TECHNOLOGY Information technology Computer science Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Datalogi;

  Sammanfattning : This thesis explores three new techniques for increasing the efficiency of constraint propagation: support for incremental propagation, improved representation of constraints, and abstractions to simplify propagation.  Support for incremental propagation is added to a propagator centered propagation system by adding a new intermediate layer of abstraction, advisors, that capture the essential aspects of a variable centered system. LÄS MER

 5. 5. Practical Perspective Compatibilism

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Sofia Jeppsson; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Free will; moral responsibility; moral agency; compatibilism; incompatibilism; determinism; the practical perspective; practical freedom; Fri vilja; moraliskt ansvar; moraliskt agentskap; kompatibilism; inkompatibilism; determinism; det praktiska perspektivet; praktisk frihet; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Sammanfattning : In this dissertation, I argue for what I call “practical perspective compatibilism”. According to this thesis, an agent with practical freedom is sufficiently free to be a moral agent and morally responsible for his or her actions.The concept of practical freedom is originally found in the writings of Kant. LÄS MER