Sökning: "rättsvetenskap: utbildning"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden rättsvetenskap: utbildning.

 1. 1. Könsdiskriminering – en analys av nationell och internationell rätt

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus Förlag AB

  Författare :Lotta Lerwall; Jonas Malmberg; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Könsdiskriminering; positiv särbehandling; lönediskriminering; utbildning; sexuella trakasserier; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Public Law; Offentlig rätt;

  Sammanfattning : This thesis examines the concept of sex discrimination in Swedish law compared with EU-law and international (human rights) law. Focus lies on labour law and educational law. The first part of the study gives a general background to the legislation on sex discrimination and the aim of gender equality. LÄS MER

 2. 2. Rektorers normer i ledarskapet för skolutveckling

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus Förlag AB

  Författare :Helena Hallerström; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsvetenskaper; Social sciences; norm analyses; norm model; structures; norm supporting; norms; local authorities; law; decentralisation; steerage; principals´ domain; domain; principals´ norms; curriculum development; educational development; education; development; leadership; headmaster; Sociology of law; principal; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Administrative law; Förvaltningsrätt; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis puts a focus on school leadership and school development. The local authorities took over responsibility for public education in 1991. At the same time, steerage by rules was abandoned in favour of steerage by goal-setting and result evaluation. The principal is an important link in this chain of steerage. LÄS MER