Sökning: "rättssjälvtillit"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet rättssjälvtillit.

  1. 1. The Law BusinessmanTM : Five Essays on Legal Self-efficacy and Business Risk

    Författare :Fredrik Jörgensen; Bino Catasús; Gunnar Rimmel; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; legal self-efficacy; legal effectiveness; legal terminology; trade credit; institutional effectiveness; mechanisms of risk reduction; public order; private order; legal family; leverage; long term debt; legal efficiency; trade sanctions; debt maturity; creditor rights; corporate governance; Luhmann; Russia; Central and Eastern Europe; legal sociology; law and finance; law and economics; legal studies; legal consciousness; self-efficacy; rättssjälvtillit; rättseffektivitet; kreditrisk; handelskredit; sanktioner; institutionell effektivitet; redovisningssjälvtillit; riskreduceringsmekanismer offentliga och privata; rättsfamilj; handelssanktioner; långsiktiga skulder; kortsiktiga skulder; borgenärsrättitgheter; handelssanktioner; corporate governance; Luhmann; Ryssland; Central och Östeuropa; rättssociologi; rätt och finans; rättsekonomi; juridik; rättsmedvetandet; självtillit; Business Administration; företagsekonomi;

    Sammanfattning : The thesis challenges the notion of effectiveness of law as being based on the formal institutions of courts, law enforcement and written law. It argues that the best way to measure the effectiveness of law is the legal self-efficacy of laymen who are the end users of law.  It presents a new perspective on the effectiveness of law. LÄS MER