Sökning: "rättsligt arbete"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden rättsligt arbete.

 1. 1. Att göra rätt En studie om professionell respektabilitet, emotioner och narrativa linjer bland relationsvåldsspecialiserade åklagare

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Nina Törnqvist; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Prosecutors; relationship violence; legal work; professionalism; identity; narratives; respectability; theory of emotions; objectivity; åklagare; våld i nära relation; rättsligt arbete; professionalitet; identitet; narrativ; respektabilitet; emotionsteori; objektivitet; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : I likhet med många andra länder har våld i nära relation, sexuellt våld och våld mot barn uppmärksammats mer och mer i Sverige de senaste fem decennierna. I takt med att kunskapen om våld i nära relation har ökat har det också vuxit fram en kritik mot brister inom rättsväsendet, i synnerhet när det gäller att ge skydd och upprättelse till de som utsätts för dessa former av våld. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med barn som brottsoffer. -En rättssociologisk studie

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Anna Sonander; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; police; working with Children; Sociology of Law; Children as Victims of Crime; social services;

  Sammanfattning : The thesis consists of three different purposes. Purpose number one entails describing and analysing the legal opportunities for, and the demands on, the work of the actors in question with regard to children as victims of crime. LÄS MER

 3. 3. Det milsvida skogsfolket Skogssamernas samhälle i omvandling 1650-1800

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Bertil Marklund; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Forest Sami; source study; actors on an economic; social and societal level; fishing; hunting; reindeer husbandry; reindeer herding; population increase; local district court; forest Sami lay assessors; county administrative board; Swedish state; church.; History; historia;

  Sammanfattning : This dissertation shows that the forest Sami of Arvidsjaurbyn (the forest Sami community in Arvidsjaur) were actors on an economic, social and societal level. The parish of Arvidsjaur was founded by the Swedish state in the beginning of the 17th century. The dissertation is a source study. LÄS MER