Sökning: "rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 162 avhandlingar innehållade ordet rättigheter.

 1. 1. Access to water : Rights, obligations and the Bangalore situation

  Författare :Jenny T. Grönwall; Johan Hedrén; Julie Wilk; Srinivasan Janakarajan; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; access to water; rights; human rights; water rights; India; Bangalore; tillgång till vatten; rättigheter; mänskliga rättigheter; vattenrättigheter; Indien; Bangalore; Water in nature and society; Vatten i natur och samhälle;

  Sammanfattning : The city of Bangalore in southern India is undergoing rapid urbanisation and administrative transition. Its growth puts pressure on the available water sources – being mainly the disputed inter-State River Cauvery and the hard-rock aquifers – with ensuing problems of access. LÄS MER

 2. 2. Sociala rättigheter i förändring : En konstitutionellrättslig studie

  Författare :Anna-Sara Lind; Thomas Professor; Thomas Docent; Markku Suksi; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; demokrati; sociala rättigheter; mänskliga rättigheter; välfärdsstat; Sen; medborgarskap; gemenskapsrätt; EU; FN; konventioner; mänsklig värdighet; Constitutional law; Konstitutionell rätt; Constitutional Law; konstitutionell rätt;

  Sammanfattning : This dissertation examines the status and role of fundamental social rights in a Swedish context. The point of departure is Chapter 1, Article 2, para. LÄS MER

 3. 3. Psykiatrirätt : Intressen, rättigheter och principer

  Författare :Moa Kindström Dahlin; Wiweka Warnling-Nerep; Anna-Sara Lind; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; mental health law; public law; medical law; social law; autonomy; care; societal protection; capacity; rights; principles; legality; objectivity; proportionality; balancing interests; risk assessment; European Convention on Human Rights; offentlig rätt; Public Law; Public Law; Offentlig rätt;

  Sammanfattning : Mentally-ill individuals today are seen as having the same right to self-determination as others. Despite this, involuntary psychiatric care is accepted with reference to the patient's own best interests and to a certain extent, the need for societal protection. LÄS MER

 4. 4. Nature, culture, rights : exploring space for indigenous agency in protected area discourses

  Författare :Elsa Reimerson; Camilla Sandström; Ulf Mörkenstam; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Protected areas; conservation; biological diversity; heritage; Indigenous peoples; Indigenous rights; Sami; discourse; postcolonial theory; participation; agency; Skyddade områden; naturvård; biologisk mångfald; världsarv; urfolk; urfolksrättigheter; samer; diskurs; postkolonial teori; deltagande; handlingsutrymme; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : There is considerable geographical overlap between areas set aside for nature conservation or protection and Indigenous peoples’ lands, and the social, economic, and political consequences of protected areas have often been extensive for Indigenous peoples. Discourses of conservation converge with discourses of Indigenous peoples, and both carry a legacy of colonial constructs and relationships. LÄS MER

 5. 5. Medborgarskapet i Sverige och Europa Räckvidd och rättigheter

  Författare :Hedvig Lokrantz Bernitz; Ove Bring; Pär Hallström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Medborgarskap; Unionsmedborgarskap; Medborgerliga rättigheter; Europeiskt medborgarskap; Nationalitet; Utlämning; Pass; Rörelsefrihet; European law; EU-rätt; medborgarskap; unionsmedborgarskap; medborgerliga rättigheter; rörelsefrihet; fri rörlighet; europarätt; European Law;

  Sammanfattning : The treatise examines national and Union citizenship, and the role of European citizenship within the legal concept of citizenship in general. The main purpose of the study is to analyse the legal effects and importance of citizenship for the individual in international law, European law and Swedish law. LÄS MER